Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

BIP Informacje dla niepełnosprawnych Ważne adresy

Menu główne

Nagrody i wyróżnienia

Drukuj stronę
Drukuj

W zakładce tej publikowane są informacje na temat nagród i wyróżnień przyznawanych przez Burmistrza Miasta takich jak: Srebrne Skrzydło, Dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta z dziedziny Kultury i Sztuki, z dziedziny Sportu.

Srebrne Skrzydło

UCHWAŁA Nr XXV/238/2004
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie regulaminu honorowego wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla miasta Tarnowskie Góry

Na podst. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza
Miasta Rada Miejska w Tarnowskich Górach

u c h w a l a:

1. Regulamin honorowego wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla miasta Tarnowskie Góry w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Podać treść uchwały do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowskie Góry oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

4. Traci moc uchwała Nr XL/455/2001 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2001 roku w sprawie Regulaminu honorowego wyróżniania osób
szczególnie zasłużonych dla miasta Tarnowskie Góry.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz CZECH

Regulamin i Wniosek do pobrania pod tekstem

Nagrody Burmistrza Miasta

Do 31 grudnia można składać wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w oraz w zakresie kultury fizycznej. Szczegóły i wniosek w załącznikach do pobrania pod tekstem.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Archiwalna wersja strony WWW

Miło jest nam Państwa powitać na całkowicie nowej stronie
Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

Dla tych, którzy przyzwyczaili się do starej strony i będą potrzebować trochę czasu na zaznajomienie się z nową kierujemy jeszcze przez kilka tygodni na starą wersję strony – archiwum.tarnowskiegory.pl