Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Nagrody i wyróżnienia

Drukuj stronę
Drukuj

W zakładce tej publikowane są informacje na temat nagród i wyróżnień przyznawanych przez Burmistrza Miasta takich jak: Srebrne Skrzydło, Dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta z dziedziny Kultury i Sztuki, z dziedziny Sportu.

Srebrne Skrzydło

UCHWAŁA Nr XXV/238/2004
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie regulaminu honorowego wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla miasta Tarnowskie Góry

Na podst. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza
Miasta Rada Miejska w Tarnowskich Górach

u c h w a l a:

1. Regulamin honorowego wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla miasta Tarnowskie Góry w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Podać treść uchwały do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowskie Góry oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

4. Traci moc uchwała Nr XL/455/2001 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2001 roku w sprawie Regulaminu honorowego wyróżniania osób
szczególnie zasłużonych dla miasta Tarnowskie Góry.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz CZECH

Regulamin i Wniosek do pobrania pod tekstem

Nagrody Burmistrza Miasta

Do 31 grudnia można składać wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w oraz w zakresie kultury fizycznej. Szczegóły i wniosek w załącznikach do pobrania pod tekstem.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.