Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dla niepełnosprawnych Ważne adresy

Menu główne

WFOŚiGW

Drukuj stronę
Drukuj

Projekty realizowane przez Gminę – dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w 2020 r.

Całkowity koszt projektu (koszty kwalifikowane): 576 000,00 zł.

Kwota pożyczki: 403 200,00 zł.

W ramach zadania przewiduje się dofinansowanie w 2020 r.  48 inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła (zabudowie 42 kotłów gazowych) oraz 6 kotłów na biomasę).

Wysokość dotacji udzielanej osobom fizycznym wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe zasady dofinansowania ustalone zostały Uchwałą XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018 – 2020  z późn. zm.

Termin realizacji zadania: od 01.02.2020 r. do 30.11.2020 r.

 

Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Kwota projektu:
53 265,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 41 300,00 zł, co stanowi 77,54 % kosztu zadania.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 31szt. pomników przyrody rosnących na terenie miasta Tarnowskie Góry, w tym: 22szt. w dzielnicy Rybna,  6 szt. w dzielnicy Bobrowniki Śl. – Piekary Rudne,  2szt. w dzielnicy Śródmieście-Centrum, 1szt. w dzielnicy Stare Tarnowice.

Termin realizacji: od 06.05.2019 r. do 22.11.2019 r.

Ochrona drzewostanu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Doły Piekarskie” w Tarnowskich Górach

Kwota projektu:
19 980,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 15 900,00 zł, co stanowi 79,58 % kosztu zadania.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 45 szt. starodrzewu rosnącego wzdłuż ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej poprowadzonej przez teren zespołu od ul. Grunwaldzkiej w stronę ul. Korola.

Termin realizacji: od 06.05.2019 r. do 29.11.2019 r.

Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2019

Całkowity koszt projektu (koszty kwalifikowane): 1 080 000,00 zł

Kwota dotacji:  154 000,00 zł
Kwota pożyczki: 602 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się dofinansowanie w latach 2018-2019  77 inwestycji polegających na: wymianie źródeł ciepła (zabudowie kotłów węglowych V klasy lub kotłów gazowych) oraz ociepleniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła na kotły gazowe.

Wysokość dotacji udzielanej osobom fizycznym wynosi do 70 % kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe zasady dofinansowania ustalone zostały Uchwałą XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr XLVII/490/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz  Uchwałą Nr LIII/551/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r.

Termin realizacji zadania: od 15.05.2018 r. do 30.09.2019 r.

Nazwa projektu:

Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta  Tarnowskie Góry

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w 2011 r.  przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania: „Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach”. 

Kwota umorzenia wynosi:  2 618 700,00 zł 

W ramach zadania przewiduje się dofinansowanie w latach 2018-2020 ok. 300 inwestycji polegających na: wymianie źródeł ciepła (zabudowie kotłów węglowych, kotłów gazowych, kotłów na biomasę, węzłów cieplnych, pomp ciepła) oraz ociepleniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Wysokość dotacji udzielanej osobom fizycznym wynosi do 70 % kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe zasady dofinansowania ustalone zostały Uchwałą XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr XLVII/490/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz  Uchwałą Nr LIII/551/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r.   

Termin realizacji zadania: od 01.04.2018 r. do 31.12.2020 r.

Nazwa projektu:

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach  

Kwota projektu:
158 334,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 98 020,00 zł, co stanowi 61,91 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzone są prace konserwatorskie na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/660/66  z dnia 30.12.1968 r.  Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 183 szt. drzewostanu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup 3 szt. pułapek i założenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem przez zakup 40 szt. pułapek, 120 szt. dyspenserów feromonowych, 100 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 100 szt.  pułapek w 2 seriach po 100 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince 120 szt. drzew,
5)    zakupie i nasadzeniu 46 szt. drzew,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 8,80 ha.

Termin realizacji: od 02.01.2018 r. do 14.12.2018 r.

Nazwa projektu:

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

 Kwota projektu:
111 486,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 76 334,00 zł, co stanowi 68,47 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzone są prace konserwatorskie na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/660/66  z dnia 30.12.1968 r.  Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 174 szt. drzewostanu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup 6 szt. pułapek i założenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem przez zakup 40 szt. pułapek, 120 szt. dyspenserów feromonowych, 100 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 100 szt.  pułapek w 2 seriach po 100 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince 160 szt. drzew,
5)    zakupie i nasadzeniu 64 szt. drzew i 30 szt. krzewów,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 8,80 ha.

Termin realizacji: od 02.01.2017 r. do 22.12.2017 r.

Nazwa projektu:

Ochrona pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Tarnowskie Góry

 Kwota projektu:
14 862,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 11 860,00 zł, co stanowi 79,80 % kosztu zadania.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 7 szt. pomników przyrody rosnących na terenie miasta Tarnowskie Góry, w tym 6 drzew w dzielnicy Bobrowniki Śl. – Piekary Rudne  i 1 drzewa w dzielnicy Śródmieście – Centrum.

Termin realizacji: od 01.08.2017 r. do 30.11.2017 r.

Nazwa projektu:

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

 Kwota projektu:
77 465,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 43 561,00 zł, co stanowi 56,23 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzono prace konserwatorskie na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/660/66  z dnia 30.12.1968r. Prace konserwatorskie polegały na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 130 szt. drzewostanu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup i założenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem poprzez zakup i założenie 15 szt.  pułapek, 170 szt. dyspenserów feromonowych oraz 100 szt. środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince 104 szt. drzew,
5)    zakupie i nasadzeniu 30 szt. drzew,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 7,90 ha.

Termin realizacji: od 12.01.2016 r. do 20.12.2016 r.

Nazwa projektu:

Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry

 Kwota projektu:
12 896,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 9 920,00 zł, co stanowi 76,92 % kosztu zadania.

W ramach projektu przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 6 szt. pomników przyrody rosnących na terenie miasta Tarnowskie Góry, w tym 3 szt. w dzielnicy Repty Śląskie, 2 szt w Rybnej i 1 szt. w Centrum oraz zamontowano tabliczki „Pomnik przyrody” na pniach 2 pomników przyrody (w celu  wymiany tabliczek starego wzoru na wzór obecnie obowiązujący).

Termin realizacji: od 24.05.2016 r. do 15.12.2016 r.

 

Nazwa projektu:

Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Tarnowskie Góry

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w 2008 r.  przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie Góry – etap III” oraz pożyczki udzielonej w 2007 r.  przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie Góry – etap II”.

Kwota umorzenia wynosi:  1 166 900,00 zł  (etap III)

980 700,00 zł  (etap II)

W ramach zadania przewiduje się dofinansowanie w latach 2015-2017 ok. 240 inwestycji polegających na: wymianie źródeł ciepła (zabudowie kotłów węglowych, kotłów gazowych, kotłów na biomasę, węzłów cieplnych, pomp ciepła) oraz ociepleniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Wysokość dotacji wynosi do 70 % kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe zasady dofinansowania ustalone zostały Uchwałą Nr XIV/200/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Termin realizacji zadania: od 01.07.2015 r. do 31.12.2017 r.

Nazwa projektu:

Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach

Kwota projektu:
16 798,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 12 673,00 zł, co stanowi 75,44 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzono prace konserwatorskie polegające na wykonaniu  zabiegów pielęgnacyjnych 36 szt. drzew wchodzących w skład alei lipowej przy ul. Lipowej oraz posadzenie 8 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna na terenie alei lipowej przy ul. Lipowej, stanowiącej jedną z alei dojazdowych do zespołu pałacowo-parkowego dawnego zarządu dóbr hrabiów Henckel von Donnersmarck w Tarnowskich Górach, pomiędzy ulicami Legionów, Lipową i Ogrodową, wpisanego do rejestru zabytków  województwa  katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1481/92  z dnia 06.08.1992r.

Termin realizacji: od 20.05.2015 r. do 10.11.2015 r. 

Nazwa projektu: 

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

Kwota projektu:
62 794,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 28 753,00 zł, co stanowi 45,79 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzono prace konserwatorskie na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/660/66  z dnia 30.12.1968r. Prace konserwatorskie polegały na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 119 szt. drzewostanu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup i założenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem poprzez zakup i założenie 20 szt. pułapek, 160 szt. dyspenserów feromonowych oraz 100 szt. środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince 130 szt. drzew,
5)    zakupie i nasadzeniu 17 szt. drzew,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 7,90 ha.

Termin realizacji: od 10.01.2015 r. do 15.12.2015 r.

Nazwa projektu:  

Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Kwota projektu:
25 240,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 19 437,00 zł, co stanowi 77 % kosztu zadania.

W ramach projektu przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 41 szt. pomników przyrody rosnących na terenie miasta Tarnowskie Góry – głównie w dzielnicach Rybna i Pniowiec oraz zamontowano tabliczki „Pomnik przyrody” na pniach 34 szt. pomników przyrody (w celu  wymiany tabliczek starego wzoru na wzór obecnie obowiązujący).

Termin realizacji: od 27.04.2015 r. do 04.12.2015 r. 

Nazwa projektu: 
Wydanie drukiem publikacji pn. „Świat przyrody Srebrnej Góry – Bytom i Tarnowskie Góry”

Kwota projektu:
29 960,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 23 368,00 zł, co stanowi 78 % kosztu zadania.

W ramach projektu wydano drukiem 2000 egzemplarzy publikacji albumowej, która prezentuje wartościowe pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym tereny znajdujące się na pograniczu Bytomia i  Tarnowskich Gór, w tym:
–  rezerwat przyrody „Segiet”,
–  stanowisko dokumentacyjne „Blachówka”,
–  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe „Doły Piekarskie” i „Suchogórski Labirynt Skalny”,
–  park kulturowy „Hałda Popłuczkowa”,
–  obszar NATURA 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”.

Publikacja została zrealizowana przez Gminę Tarnowskie Góry i Gminę Bytom na podstawie zawartej umowy o współpracy w tym zakresie.

Termin realizacji: od 20.06.2015 r. do 04.12.2015 r.

Nazwa projektu:
Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach – II etap

 Kwota projektu:
19 125,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 8 901,00 zł, co stanowi 46,54 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzono prace konserwatorskie w drzewostanie parkowym na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/660/66  z dnia 30.12.1968r. Prace konserwatorskie polegały na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 34 szt. drzew,
2)    wycince 105 szt. drzew,
3)    zakupie i posadzeniu 15 szt. drzew.

Termin realizacji: od 09.10.2015 r. do 20.12.2015 r.

 

Nazwa projektu: 

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

W ramach projektu przeprowadzono prace konserwatorskie na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/660/66  z dnia 30.12.1968 r.

Kwota projektu:  96 674,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 59 764,00 zł, co stanowi 61,82 % kosztu zadania.

Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 139 szt. drzewostanu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup i wyłożenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem przez zakup   20 szt. pułapek, 160 szt. dyspenserów feromonowych, 100 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 200 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince 160 szt. drzew,
5)    zakupie i posadzeniu 39 szt. drzew,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 8,80 ha.

Termin realizacji: od 10.01.2019 r. do 20.12.2019 r.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.