Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

WFOŚiGW

Drukuj stronę
Drukuj

Projekty realizowane przez Gminę – dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ochrona zieleni zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Doły Piekarskie” w Tarnowskich Górach

W ramach projektu zaplanowano wykonano:

1) wykoszenie trawy, chwastów i jednorocznych samosiewów wzdłuż ścieżek po terenie zespołu z powierzchni  10 490 m,

2) wykonanie czyszczenia wczesnego wokół oczka wodnego-stawiku z powierzchni  1 490 m,

3) usunięcie 30 sztuk drzew obumarłych, złomów i wywrotów,

4) zabiegi pielęgnacyjne w koronach 12 szt. drzew wzdłuż ścieżek po terenie zespołu.

Termin realizacji: od 22.05.2023 r. do 30.11.2023 r.

Projekt kosztował w sumie 19 548  zł, dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 15 548 zł, co stanowi do 79,54% wartości projektu.


 

Utworzenie   terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach

Kwota projektu: 380 678, 10 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW  w Katowicach do kwoty 250 000 zł co stanowi 66,67 % wartości projektu.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie i zagospodarowanie terenu zieleni w dzielnicy Bobrowniki Piekary – Rudne przy ul. Bolesława Chrobrego, w tym:
1) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu,
2) wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
3) wykonanie nawierzchni mineralnej – 530 m2,
4) zakup i posadzenie 950 szt. drzew i 400 szt. krzewów różnych gatunków,
5) założenie łąki kwietnej na powierzchni  5 150m2,
6) zakup i montaż 3 szt. słupów  edukacyjnych (światowidów) i 2 szt. tablic edukacyjnych,
7) zakup i montaż elementów małej architektury:
– tablica informacyjna – 1 szt.
– ławek parkowych – 3 szt.
– stojaków na rowery – 3 szt.

Termin realizacji: od 01.02.2023 r. do 31.10.2024 r.


 

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

Kwota projektu:
207 655,21 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 163 216,61 zł, co stanowi do 78,60% wartości projektu.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/660/66  z dnia 30.12.1968 r.

Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 160 szt. starodrzewu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup i wyłożenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem poprzez zakup   20 szt. pułapek do wyłapywania szkodnika, 160 szt. dyspenserów feromonowych, 100 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 200 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince drzew wraz z wyrobem drewna 119 szt. drzew,
5)    zakupie i posadzeniu 15 szt. drzew,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 9,08 ha.

Termin realizacji: od 09.01.2023 r. do 28.12.2023 r.


Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach w latach 2023-2024

Kwota projektu:
120 707,54 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 92 588,09, co stanowi do 76,70% wartości projektu.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich na terenie Parku Miejskiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/483/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Prace konserwatorskie polegają na:
1)    cięciach sanitarnych 56 szt. starodrzewu,
2)    cięciach formujących 120 szt. starodrzewu,
3)   wycięciu 90 szt. drzew łącznie z wyrobem drewna,
4)    ochronie 90 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem poprzez zakup   360 szt. dyspenserów feromonowych, 180 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 180 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego,
5)    koszeniu trawników parkowych na powierzchni 50 000 m2.

Termin realizacji: od 01.04.2023 r. do 20.12.2024 r.


Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

Kwota projektu:
121 770,60 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 77 562,60 zł, co stanowi do 63,69% wartości projektu.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/660/66  z dnia 30.12.1968 r.

Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 82 szt. starodrzewu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup i wyłożenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem poprzez zakup   20 szt. pułapek do wyłapywania szkodnika, 160 szt. dyspenserów feromonowych, 100 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 200 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince drzew wraz z wyrobem drewna 130 szt. drzew,
5)    zakupie i posadzeniu 21 szt. drzew,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 9,08 ha.

Termin realizacji: od 15.01.2022r. do 21.12.2022r.


Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Kwota projektu:
13 569,12 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW  w Katowicach do kwoty 8 469,12 zł, co stanowi 62,41 % wartości projektu.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 6 szt. pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Tarnowskie Góry, w tym:
1) dąb czerwony na zieleńcu przed  budynkiem Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych przy ul. Legionów 35,
2) lipa drobnolistna na terenie prywatnych posesji przy ul. Głównej 28,
3) wiąz szypułkowy na terenie prywatnej posesji przy ul. Głównej 33,
4) lipa drobnolistna na terenie stożkowego gródka rycerskiego przy ul. Wyszyńskiego,
5) 2 szt. gatunku buk pospolity na terenie Parku w Reptach.

Termin realizacji: od 04.05.2022r. do 30.11.2022 r.


Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach -II etap

 Kwota projektu:
22 993,61zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW  w Katowicach do kwoty 9 867,94 zł, co stanowi 42,92 % wartości projektu.

W ramach projektu zaplanowano:
– przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 18 szt. starodrzewu stanowiącego aleję lipową,
– zakup i posadzeniu 11szt. drzew z gat. lipa drobnolistna w alei lipowej przy ul. Lipowej.

Termin realizacji: od 01.05.2022 r. do 16.12.2022 r.


Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach

Kwota projektu:
58 874,80 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 23 397,00 zł, co stanowi do 39,74% wartości projektu.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Wyszyńskiego i Bałtyckiej, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/483/2016  z dnia 23.08.2016r.

Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu cięć sanitarnych 30 szt starodrzewu,
2)    wykonaniu cięć formujących 66 szt. starodrzewu,
3) wycince drzew łącznie z wyrobem drewna – 70 szt. drzew,
4)    ochronie 80 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem poprzez zakup   20 szt. pułapek do wyłapywania szkodnika, 120 szt. dyspenserów feromonowych, 80 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 160 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego,
5)    koszeniu trawników parkowych na powierzchni 37 950 m2.

Termin realizacji: od 01.04.2022 r. do 20.12.2022r.


Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

Kwota projektu:  136 211,96 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 103 920,00 zł, co stanowi do 76,29 % kosztu zadania.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/660/66  z dnia 30.12.1968 r.

Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 133 szt. drzewostanu parkowego, w tym:

 1. a) 120 szt. drzew na terenie parku repeckiego,
 2. b) 13 szt. drzew w alei kasztanowej w rejonie posesji przy ul. Repeckiej 102,

2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup i wyłożenie 50 szt. dyspenserów       feromonowych,

3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem przez zakup   20 szt. pułapek do wyłapywania szkodnika, 160 szt. dyspenserów feromonowych, 100 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 200 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,

4)    wycince 160 szt. drzew,

5)    zakupie i posadzeniu 44 szt. drzew,

6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 9,08 ha.

Termin realizacji: od 04.01.2021 r. do 21.12.2021 r.


Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Kwota projektu: 21 708,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW  w Katowicach w kwocie 17 344,00 zł, co stanowi 79,90 % wartości projektu.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 13 szt. pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Tarnowskie Góry, w tym: 9 szt. w dzielnicy Rybna,  1 szt. w dzielnicy Bobrowniki Śl. – Piekary Rudne,  3 szt. w dzielnicy Śródmieście-Centrum.

Termin realizacji: od 14.07.2021r. do 22.12.2021 r.


Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach

Kwota projektu: 19 818,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW  w Katowicach w kwocie 15 835,00 zł, co stanowi 79,90 % wartości projektu.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 17 szt. starodrzewu stanowiącego aleję lipową oraz usunięcie 2 szt. obumarłych drzew z gatunku lipa drobnolistna z alei lipowej przy ul. Lipowej.

Termin realizacji: od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r.


Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowej
do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2021-2023

Całkowity koszt projektu (koszty kwalifikowane): 6 000 000,00 zł.

Kwota pożyczki: 3 000 000,00 zł.

W ramach zadania przewiduje się dofinansowanie 500 inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła.

Wysokość dotacji udzielanej osobom fizycznym wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe zasady dofinansowania ustalone zostały Uchwałą Nr XXIX/320/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Termin realizacji zadania: od 01.02.2021 r. do 31.07.2023 r.

Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Kwota projektu: 25 594,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW  w Katowicach w kwocie 20 472,64 zł, co stanowi 79,99 % wartości projektu.

W ramach projektu przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 11 szt. pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Tarnowskie Góry, w tym: 3 szt. w dzielnicy Pniowiec,  3 szt. w dzielnicy Bobrowniki Śl. – Piekary Rudne,  3 szt. w dzielnicy Śródmieście-Centrum, 2 szt. w dzielnicy Repty Śląskie.

Termin realizacji: od 06.05.2020 r. do 30.11.2020 r.

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

Kwota projektu: 103 614,13 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 51 657,20 zł, co stanowi 49,86 % kosztu zadania.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/660/66  z dnia 30.12.1968 r.

Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 87 szt. drzewostanu parkowego, w tym:

 1. a) 77 szt. drzew na terenie parku repeckiego,
 2. b) 10 szt. drzew w alei kasztanowej w rejonie posesji przy ul. Repeckiej 102,
  2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup 3 szt. pułapek do wyłapywania szkodnika i wyłożenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
  3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem przez zakup 40 szt. pułapek do wyłapywania szkodnika, 120 szt. dyspenserów feromonowych, 100 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 200 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
  4)    wycince 155 szt. drzew,
  5)    zakupie i posadzeniu 37 szt. drzew,
  6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 9,08 ha.Termin realizacji: od 07.01.2020 r. do 21.12.2020 r.

Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach

Kwota projektu: 65 800,64 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 44 982,40 zł, co stanowi 68,36 % kosztu zadania.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/483/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu cięć sanitarnych i formujących 163 szt. drzewostanu parkowego,
2)   wycince 75 szt. drzew,
3)    ochronie 80 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem przez zakup   30 szt. pułapek, 100 szt. dyspenserów feromonowych, 80 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 160 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    koszeniu trawników parkowych na powierzchni 49 932 m2 .

Termin realizacji: od 02.01.2020 r. do 30.10.2020 r.

Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w 2020 r.

Całkowity koszt projektu (koszty kwalifikowane): 576 000,00 zł.

Kwota pożyczki: 403 200,00 zł.

W ramach zadania przewiduje się dofinansowanie w 2020 r.  48 inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła (zabudowie 42 kotłów gazowych) oraz 6 kotłów na biomasę).

Wysokość dotacji udzielanej osobom fizycznym wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe zasady dofinansowania ustalone zostały Uchwałą XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018 – 2020  z późn. zm.

Termin realizacji zadania: od 01.02.2020 r. do 30.11.2020 r.


Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Kwota projektu: 53 265,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 41 300,00 zł, co stanowi 77,54 % kosztu zadania.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 31szt. pomników przyrody rosnących na terenie miasta Tarnowskie Góry, w tym: 22szt. w dzielnicy Rybna,  6 szt. w dzielnicy Bobrowniki Śl. – Piekary Rudne,  2szt. w dzielnicy Śródmieście-Centrum, 1szt. w dzielnicy Stare Tarnowice.

Termin realizacji: od 06.05.2019 r. do 22.11.2019 r.


Ochrona drzewostanu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Doły Piekarskie” w Tarnowskich Górach

Kwota projektu: 19 980,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 15 900,00 zł, co stanowi 79,58 % kosztu zadania.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 45 szt. starodrzewu rosnącego wzdłuż ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej poprowadzonej przez teren zespołu od ul. Grunwaldzkiej w stronę ul. Korola.

Termin realizacji: od 06.05.2019 r. do 29.11.2019 r.


Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2019

Całkowity koszt projektu (koszty kwalifikowane): 1 080 000,00 zł

Kwota dotacji:  154 000,00 zł
Kwota pożyczki: 602 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się dofinansowanie w latach 2018-2019  77 inwestycji polegających na: wymianie źródeł ciepła (zabudowie kotłów węglowych V klasy lub kotłów gazowych) oraz ociepleniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła na kotły gazowe.

Wysokość dotacji udzielanej osobom fizycznym wynosi do 70 % kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe zasady dofinansowania ustalone zostały Uchwałą XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr XLVII/490/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz  Uchwałą Nr LIII/551/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r.

Termin realizacji zadania: od 15.05.2018 r. do 30.09.2019 r.

Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta  Tarnowskie Góry w latach 2018-2020

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w 2011 r.  przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania: „Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach”. 

Kwota umorzenia wynosi:  2 618 700,00 zł 

W ramach zadania przewiduje się dofinansowanie w latach 2018-2020 ok. 300 inwestycji polegających na: wymianie źródeł ciepła (zabudowie kotłów węglowych, kotłów gazowych, kotłów na biomasę, węzłów cieplnych, pomp ciepła) oraz ociepleniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Wysokość dotacji udzielanej osobom fizycznym wynosi do 70 % kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe zasady dofinansowania ustalone zostały Uchwałą XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr XLVII/490/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz  Uchwałą Nr LIII/551/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2018 r.   

Termin realizacji zadania: od 01.04.2018 r. do 31.12.2020 r.

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach  

Kwota projektu: 158 334,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 98 020,00 zł, co stanowi 61,91 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzone są prace konserwatorskie na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/660/66  z dnia 30.12.1968 r.  Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 183 szt. drzewostanu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup 3 szt. pułapek i założenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem przez zakup 40 szt. pułapek, 120 szt. dyspenserów feromonowych, 100 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 100 szt.  pułapek w 2 seriach po 100 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince 120 szt. drzew,
5)    zakupie i nasadzeniu 46 szt. drzew,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 8,80 ha.

Termin realizacji: od 02.01.2018 r. do 14.12.2018 r.

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

Kwota projektu: 111 486,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 76 334,00 zł, co stanowi 68,47 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzone są prace konserwatorskie na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/660/66  z dnia 30.12.1968 r.  Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 174 szt. drzewostanu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup 6 szt. pułapek i założenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem przez zakup 40 szt. pułapek, 120 szt. dyspenserów feromonowych, 100 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 100 szt.  pułapek w 2 seriach po 100 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince 160 szt. drzew,
5)    zakupie i nasadzeniu 64 szt. drzew i 30 szt. krzewów,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 8,80 ha.

Termin realizacji: od 02.01.2017 r. do 22.12.2017 r.

Ochrona pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Tarnowskie Góry

 Kwota projektu: 14 862,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 11 860,00 zł, co stanowi 79,80 % kosztu zadania.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 7 szt. pomników przyrody rosnących na terenie miasta Tarnowskie Góry, w tym 6 drzew w dzielnicy Bobrowniki Śl. – Piekary Rudne  i 1 drzewa w dzielnicy Śródmieście – Centrum.

Termin realizacji: od 01.08.2017 r. do 30.11.2017 r.

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

Kwota projektu: 77 465,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 43 561,00 zł, co stanowi 56,23 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzono prace konserwatorskie na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/660/66  z dnia 30.12.1968r. Prace konserwatorskie polegały na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 130 szt. drzewostanu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup i założenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem poprzez zakup i założenie 15 szt.  pułapek, 170 szt. dyspenserów feromonowych oraz 100 szt. środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince 104 szt. drzew,
5)    zakupie i nasadzeniu 30 szt. drzew,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 7,90 ha.

Termin realizacji: od 12.01.2016 r. do 20.12.2016 r.

Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Kwota projektu: 12 896,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 9 920,00 zł, co stanowi 76,92 % kosztu zadania.

W ramach projektu przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 6 szt. pomników przyrody rosnących na terenie miasta Tarnowskie Góry, w tym 3 szt. w dzielnicy Repty Śląskie, 2 szt w Rybnej i 1 szt. w Centrum oraz zamontowano tabliczki „Pomnik przyrody” na pniach 2 pomników przyrody (w celu  wymiany tabliczek starego wzoru na wzór obecnie obowiązujący).

Termin realizacji: od 24.05.2016 r. do 15.12.2016 r.

Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Tarnowskie Góry

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w 2008 r.  przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie Góry – etap III” oraz pożyczki udzielonej w 2007 r.  przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie Góry – etap II”.

Kwota umorzenia wynosi:
1 166 900,00 zł  (etap III)
980 700,00 zł  (etap II)

W ramach zadania przewiduje się dofinansowanie w latach 2015-2017 ok. 240 inwestycji polegających na: wymianie źródeł ciepła (zabudowie kotłów węglowych, kotłów gazowych, kotłów na biomasę, węzłów cieplnych, pomp ciepła) oraz ociepleniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Wysokość dotacji wynosi do 70 % kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe zasady dofinansowania ustalone zostały Uchwałą Nr XIV/200/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Termin realizacji zadania: od 01.07.2015 r. do 31.12.2017 r.


Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach

Kwota projektu: 16 798,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 12 673,00 zł, co stanowi 75,44 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzono prace konserwatorskie polegające na wykonaniu  zabiegów pielęgnacyjnych 36 szt. drzew wchodzących w skład alei lipowej przy ul. Lipowej oraz posadzenie 8 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna na terenie alei lipowej przy ul. Lipowej, stanowiącej jedną z alei dojazdowych do zespołu pałacowo-parkowego dawnego zarządu dóbr hrabiów Henckel von Donnersmarck w Tarnowskich Górach, pomiędzy ulicami Legionów, Lipową i Ogrodową, wpisanego do rejestru zabytków  województwa  katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1481/92  z dnia 06.08.1992r.

Termin realizacji: od 20.05.2015 r. do 10.11.2015 r.

 

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

Kwota projektu: 62 794,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 28 753,00 zł, co stanowi 45,79 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzono prace konserwatorskie na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/660/66  z dnia 30.12.1968r. Prace konserwatorskie polegały na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 119 szt. drzewostanu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup i założenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem poprzez zakup i założenie 20 szt. pułapek, 160 szt. dyspenserów feromonowych oraz 100 szt. środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince 130 szt. drzew,
5)    zakupie i nasadzeniu 17 szt. drzew,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 7,90 ha.

Termin realizacji: od 10.01.2015 r. do 15.12.2015 r.
 

Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry

Kwota projektu: 25 240,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 19 437,00 zł, co stanowi 77 % kosztu zadania.

W ramach projektu przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 41 szt. pomników przyrody rosnących na terenie miasta Tarnowskie Góry – głównie w dzielnicach Rybna i Pniowiec oraz zamontowano tabliczki „Pomnik przyrody” na pniach 34 szt. pomników przyrody (w celu  wymiany tabliczek starego wzoru na wzór obecnie obowiązujący).

Termin realizacji: od 27.04.2015 r. do 04.12.2015 r. 


Wydanie drukiem publikacji pn. „Świat przyrody Srebrnej Góry – Bytom i Tarnowskie Góry”

Kwota projektu: 29 960,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 23 368,00 zł, co stanowi 78 % kosztu zadania.

W ramach projektu wydano drukiem 2000 egzemplarzy publikacji albumowej, która prezentuje wartościowe pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym tereny znajdujące się na pograniczu Bytomia i  Tarnowskich Gór, w tym:
–  rezerwat przyrody „Segiet”,
–  stanowisko dokumentacyjne „Blachówka”,
–  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe „Doły Piekarskie” i „Suchogórski Labirynt Skalny”,
–  park kulturowy „Hałda Popłuczkowa”,
–  obszar NATURA 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”.

Publikacja została zrealizowana przez Gminę Tarnowskie Góry i Gminę Bytom na podstawie zawartej umowy o współpracy w tym zakresie.

Termin realizacji: od 20.06.2015 r. do 04.12.2015 r.


Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach – II etap

Kwota projektu: 19 125,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 8 901,00 zł, co stanowi 46,54 % kosztu zadania.

W ramach projektu prowadzono prace konserwatorskie w drzewostanie parkowym na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/660/66  z dnia 30.12.1968r. Prace konserwatorskie polegały na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 34 szt. drzew,
2)    wycince 105 szt. drzew,
3)    zakupie i posadzeniu 15 szt. drzew.

Termin realizacji: od 09.10.2015 r. do 20.12.2015 r.
 

Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach

W ramach projektu przeprowadzono prace konserwatorskie na terenie parku krajobrazowego w Reptach, wpisanego do rejestru zabytków województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/660/66  z dnia 30.12.1968 r.

Kwota projektu:  96 674,00 zł, w tym dofinansowanie do kwoty 59 764,00 zł, co stanowi 61,82 % kosztu zadania.

Prace konserwatorskie polegają na:
1)    wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych 139 szt. drzewostanu parkowego,
2)    zwalczaniu kornika drukarza poprzez zakup i wyłożenie 50 szt. dyspenserów feromonowych,
3)    ochronie 100 szt. drzew kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem przez zakup   20 szt. pułapek, 160 szt. dyspenserów feromonowych, 100 szt. środka owadobójczego i wyłożenie 200 szt. dyspenserów feromonowych oraz środka owadobójczego, jak również  wygrabieniu liści spod kasztanowców,
4)    wycince 160 szt. drzew,
5)    zakupie i posadzeniu 39 szt. drzew,
6)    koszeniu łąk i trawników parkowych na powierzchni 8,80 ha.

Termin realizacji: od 10.01.2019 r. do 20.12.2019 r.

________

Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowej do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2021-2023 

Kwota pożyczki: 2 487 317,29 zł.

W ramach zadania dofinansowano 415 inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła.

Wysokość dotacji udzielanej osobom fizycznym wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe zasady dofinansowania ustalone zostały Uchwałą Nr XXIX/320/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Termin realizacji zadania: od 01.02.2021 r. do 30.11.2023 r.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.