Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Współpraca z zagranicą

Drukuj stronę
Drukuj

BERNBURG – jest to miasto leżące w środkowej części Niemiec, nad rzeką Soławą, na południe od Magdeburga, w landzie Saksonia-Anhalt.

Z tym miastem współpraca rozpoczęła się w 1968 r. W jej ramach prowadzono m.in. szeroką wymianę osobową – wczasy, kolonie, obozy – i doświadczeń – między nauczycielami i ich organizacjami, przedsiębiorstwami gospodarki miejskiej. Częste były wzajemne kontakty między poprzednimi władzami politycznymi i miejskimi obu miast.

Współpraca opiera się na regularnie odnawianym porozumieniu o współpracy – ostatnie podpisano w 1994 r. Porozumienie to przewiduje wiele form współpracy, z których najlepiej rozwijają się kontakty między władzami samorządowymi i urzędami miejskimi Tarnowskich Gór i Bernburga (w tym wymiana delegacji). W 1995 r. Tarnowskie Góry zaprosiły Bernburg do udziału w Targach Wymiany Gospodarczej Polsko-Czeskiej „SILESIA” w Katowicach, a partner niemiecki naszych przedstawicieli na konferencję w Beverungen, poświęconą roli współpracy miast w integracji Europy.

W Bernburgu współpracą z zagranicą prowadzi Komitet Partnerski. W marcu 2001 r. tarnogórska delegacja na zaproszenie burmistrza Berngurga, zaprezentowała atrakcje miasta na trwających trzy dni targach „Freizeit 2001”. Podczas pobytu w Bernburgu toczyły się również rozmowy dotyczące różnych form wymiany dwustronnej klubów sportowych, młodzieży szkolnej, chórów. Podobnie jak w 1999 roku tarnogórskie Muzeum prezentowało na zamku w Bernburgu wystawę etnografii Śląska, tak i w maju 2001 roku odbyły się w Tarnowskich Górach II Polski-Niemieckie Dni Kultury.

Aktualnie trwa rok „Polsko-Niemiecki” w Niemczech i „Niemiecko-Polski” w Polsce. W ramach tego roku odbywa się w obu miastach szereg wystaw i imprez prezentujących dorobek kulturalny, historię oraz promujących lokalnych przedsiębiorców.

MERICOURT – to niewielkie, kilkunastotysięczne francuskie miasteczko.

Mericourt sąsiaduje bezpośrednio z Lens. Choć miasto jest mniejsze od Tarnowskich Gór, ma jednak z nimi wiele cech wspólnych. Tak, jak Tarnowskie Góry w Polsce, tak Mericourt we Francji nazywane jest „miastem kolejarzy”. Ma także tradycje górnicze.

Oficjalną współpracę z Mericourt władze Tarnowskich Gór rozpoczęły w latach osiemdziesiątych. Ze strony francuskiej orędownikiem kontaktów z Tarnowskimi Górami była śp. pani Maria Rozplochowski-Budny, z-ca mera Mericourt. W jej ramach prowadzi się wymianę delegacji władz miejskich, urzędników samorządowych i młodzieży. Utrzymywano kontakty gospodarcze i kulturalne. Regularnie odnawiane jest porozumienie o wzajemnej współpracy. Mając na uwadze pozytywny stosunek władz Mericourt do niej, należy przypuszczać, że istnieją możliwości jej rozszerzenia i wzbogacenia.

6 grudnia 2005 r. na uroczystej Sesji Radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry panu Raymondowi Wawzyniakowi, mieszkańcowi miasta francuskiego partnerskiego Tarnowskich Gór – Mericourt za wybitną działalność na rzecz współpracy partnerskiej pomiędzy Mericourt a Tarnowskimi Górami.

BEKESCSABA – to miasto w południowo-wschodnich Węgrzech.

Inicjatorem nawiązania współpracy był Zarząd Budynków Komunalnych S.A. w Tarnowskich Górach – w 1993 r. Miało to miejsce po obecności na Targach Bekescsaba International Fair/Csaba Expo’93. Nawiązane zostały bezpośrednie kontakty między naszymi a węgierskimi firmami z tego miasta. Miała miejsce wymiana wizyt przedstawicieli władz obu miast. Jesienią 1995 r. przy okazji pobytu naszej delegacji w Bekescsaba podpisano porozumienie o współpracy między obu miastami.

KUTNA HORA – 3 grudnia 2003r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Tarnowskimi Górami, a czeskim miastem Kutna Hora, które powstało pod koniec XIII w. a jego burzliwy rozwój związany był z eksploatacją największych w Europie złóż srebra. W roku 1300 król Wacław II ustanowił najszersze na świecie prawo górnicze (Ius Regale Montanorum) oraz ulokował w Kutnej Horze centralną mennicę królewską, czyniąc ją jednocześnie jedyną w całym królestwie. To właśnie tu wybijano znane w całej Europie grosze praskie. Za panowania Habsburgów miejsce groszy zajmują talary (cz. tolar), które trafiając do Ameryki pod hiszpańską nazwą dolar dały początek najpopularniejszej walucie świata.

Związki Kutnej Hory z Tarnowskimi Górami datuje sie na wiek XVI, kiedy to na skutek intensywnej eksploatacji czeskich złóż rud srebra zaczęło brakować cennego kruszcu i sprowadzano go m.in. z Tarnowskich Gór.

Kutna Hora to obecnie miasto o turystycznym charakterze, liczące ok. 22 tys. mieszkańców, z duża ilością przepięknych zabytków. Zabytkowy zespół miejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do najcenniejszych zabytków zaliczyć należy późnogotycki kościół pw. Św. Barbary, Dwór Włoski, Hradek (zamek obronny) Kamienny Dom, barokowe Kolegium Jezuickie. Podobnie jak w Tarnowskich Górach także w Kutnej Horze można zwiedzac Zabytkową Kopalnię Rud Srebra.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.