Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

BIP Informacje dla niepełnosprawnych Ważne adresy

Menu główne

Honorowi Obywatele

Drukuj stronę
Drukuj

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry Rada Miejska nadaje w celu uhonorowania wybitnych ludzi za zasługi dla miasta Tarnowskie Góry i Ziemi Tarnogórskiej. Osoba, która może otrzymać taki tytuł, nie może być mieszkańcem miasta, a swoją działalnością i osobowością powinna podnosić prestiż miasta, a w szczególności przyczyniać się do rozwoju oraz upowszechnienia jego dorobku, historii i tradycji.


Honorowy Obywatel Tarnowskich Gór otrzymuje dyplom nadania tytułu i zostaje wpisany do Księgi Ewidencyjnej “Honorowy Obywatel Miasta Tarnowskie Góry” prowadzonej przez Biuro Rady Miejskiej. Wg regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Tarnowskie Góry, Honorowy Obywatel Miasta ma prawo: – uczestniczyć w uroczystych sesjach Rady Miejskiej, jako gość honorowy, – brać udział w sesjach zwyczajnych Rady Miejskiej z głosem doradczym, – wchodzić w skład oficjalnych delegacji reprezentujących miasto, – być honorowym organizatorem lub patronem przedsięwzięć miejskich dotyczących różnych dziedzin życia miasta, – brać bezpłatnie udział we wszystkich imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i innych organizowanych przez Gminę.

Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta do tej pory:

– w 1992 r. – profesorowi Janowi Miodkowi za popularyzowanie w swojej działalności naukowej i publicystycznej wartości kulturalnych Ziemi Gwarków oraz podnoszenie prestiżu Tarnowskich Gór,

– w 1993 r. – pułkownikowi Bernardowi Drzyzdze za zasługi na ziemi ojczystej dokonane czynem żołnierza, patrioty i dowódcy Armii Krajowej,

– w 1996 r. – pani Profesor Bożenie Hager-Małeckiej za zasługi w ratowaniu zdrowia śląskich dzieci,

– w 1999 r. – panu Bolesławowi Luboszowi za zasługi w twórczości literackiej upowszechniającej m.in. historię i tradycje naszego miasta oraz kulturotwórczą aktywność w Jego teraźniejszym życiu,

– w 2000 r. – pani Marii Pańczyk-Pozdziej za wybitną i wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji śląskich tradycji, gwary i kultury, w tym również tradycji i kultury naszego Miasta,

– w lipcu 2003 r. – ks. Janowi Twardowskiemu za wspaniałą twórczość literacką, dzięki której zaglądamy w głąb własnej duszy i znajdujemy odpowiedź na pytania o nas samych i o istocie uczuć,

– w październiku 2003 r. – ks. dr. Gustawowi Klapuchowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka w oparciu o moralność chrześcijańską, teologii i działalności społecznej,

– w październiku 2003 r. – panu Joachimowi Janikowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa karnego w czasie wieloletniego pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, wiceprezesa Krajowej Rady Sądownictwa, doradcy ministra sprawiedliwości i wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego,

– w grudniu 2005 r. ks. prof. Remigiuszowi Sobańskiemu, (urodzonemu w Miasteczku Sląskim, absolwentowi Liceum im. Staszica w Tarnowskich Górach) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa kanonicznego,

ks. prof. Remigiusz Sobański

– w grudniu 2005 r. panu Raymondowi Wawzyniakowi (mieszkańcowi miasta partnerskiego Tarnowskich Gór – Mericourt) za wybitną działalność na rzecz współpracy partnerskiej pomiędzy Mericourt a Tarnowskimi Górami,

Z-ca Burmistrza Marek Połulich wręcza certyfikat Honorowego Obywatelstwa - Raymondowi Wawzyniakowi

– w grudniu 2005 r. ks. prałatowi Stefanowi Wyleżkowi (pochodzącemu z Piekar Rudnych, absolwentowi Liceum im. Staszica w Tarnowskich Górach) za ogromny wkład w krzewienie kultury chrześcijańskiej,

Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Czech wręcza certyfikat Honorowego Obywatelstwa - ks. prałatowi Stefanowi Wylężkowi

– w kwietniu 2006 r. panu Leandre Letoquart, byłemu merowi Méricour za wybitną działalność na rzecz rozwoju współpracy partnerskiej pomiędzy Méricourt a Tarnowskimi Górami.

Leandre Letoquart

– w kwietniu 2006 r. panu Piotrowi Guzy za wybitny poziom twórczości literackiej oraz promowanie w tej twórczości miasta Tarnowskie Góry.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szczęsny wręcza certyfikat Honorowego Obywatelstwa - prof. Andrzejowi Kwolkow
Książe Guidotto Henckel von Donnersmarck

– w grudniu 2007 r tytuł przyznany został prof. Andrzejowi Kwolkowi – za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz księciu Guidotto Henckel von Donnersmarck – jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały – głowie rodu za zasługi dla rozwoju Tarnowskich Gór i ziemi tarnogórskiej na przestrzeni kilku wieków,

Burmistrz Arkadiusz Czech i Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kowolik wręczają certyfikat Honorowego Obywatelstwa prof. Zygmuntowi Pejsakowi

– w maju 2011 roku panu prof. Zygmuntowi Pejsakowi, lekarzowi weterynarii, będącemu przykładem uporu i konsekwencji w dążeniu do celu w nauce służącej międzynarodowej społeczności,

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kowolik wręcza certyfikat Honorowego Obywatelstwa prof.Stanisławowi Hagerowi

– w październiku 2011 panu prof. Stanisławowi Hagerowi, architektowi, urbaniście i wykładowcy akademickiemu, którego prace są znane w kraju i na świecie.

– w listopadzie 2016 biskupowi Adamowi Wodarczykowi, duchownemu rzymskokatolickiemu Biskupowi Adamowi Wodarczykowi: doktorowi nauk teologicznych, moderatorowi generalnemu Ruchu Światło-Życie, postulatorowi procesu beatyfikacyjnego ks. prof. Franciszka Blachnickiego, biskupowi pomocniczemu archidiecezji katowickiej.

– 11 listopada 2017 roku panu Barry’emu Gamble, brytyjskimu ekspertowi i konsultantowi ds. dziedzictwa światowego UNESCO: to między innymi dzięki jego zaangażowaniu 9 lipca 2017 roku. „Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO; dzięki Jego opinii na ostatnim etapie opracowywania wniosku dołączono do aplikacji także Park Miejski, to dzięki Niemu Tarnowskie Góry porównywały się z zabytkami japońskimi, leżącymi na terenie Meksyku, Boliwii czy RPA. Dzięki tej analizie udowodniono m.in., że woda z podziemi tarnogórskich, dostarczana do celów spożywczych, była wówczas pionierskim rozwiązaniem

oraz

dr Katarzynie Piotrowskiej – kierownik Ośrodka ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i szefowej zespołu zadaniowego NID ds. organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się w Krakowie w dniach 2-12 lipca 2017 roku. Katarzyna Piotrowska jest współautorką wniosku o wpis tarnogórskich zabytków pogórniczych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO; osobiste, wieloletnie, zaangażowanie Katarzyny Piotrowskiej w prace nad wnioskiem i planem zarządzania, wykraczające poza Jej normalny zakres obowiązków w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, merytoryczny i techniczny nadzór nad kształtem całej aplikacji, proces ciągłych konsultacji, a także promocja naszej kandydatury poza granicami naszego kraju, wiedza, kontakty międzynarodowe i ogromna życzliwość, przyczyniły się do sukcesu wpisu tarnogórskich zabytków pogórniczych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Archiwalna wersja strony WWW

Miło jest nam Państwa powitać na całkowicie nowej stronie
Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

Dla tych, którzy przyzwyczaili się do starej strony i będą potrzebować trochę czasu na zaznajomienie się z nową kierujemy jeszcze przez kilka tygodni na starą wersję strony – archiwum.tarnowskiegory.pl