Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Zapytaj o Czyste Powietrze

Drukuj stronę
Drukuj

Do 136,2 tys. zł dofinansowania można otrzymać w programie „Czyste Powietrze” na wymianę źródeł ciepła, ciepłej wody, okien, drzwi, ocieplenie budynku, wentylację mechaniczną z odzyskiem, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. W naszym Urzędzie Miejskim można uzyskać informacje o możliwościach dofinansowania, pomoc przy składaniu wniosku, a potem rozliczaniu grantu.

Trwa nabór wniosków do nowej edycji programu „Czyste Powietrze”.

Dla kogo jest program „Czyste Powietrze”?

Dla właścicieli, współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w nich mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Więcej informacji:

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/dla-kogo

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Można je przeznaczyć na:

 • Audyt energetyczny, który pozwoli uzyskać kompletną informację o potrzebach Twojego budynku. Jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla Twojego domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
 • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródła ciepła,

Uwaga! Od 22 kwietnia 2024 r. (z okresem przejściowym do 13 czerwca) pompy ciepła finansowane z programu, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie/kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą być wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) : https://lista-zum.ios.edu.pl/.

 • instalację co (centralnego ogrzewania) i cwu (ciepła woda użytkowa),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Jak wysoką dotację można otrzymać?

Podstawowy poziom dofinansowania – do 66 000 zł + 1200 zł na audyt energetyczny – możesz otrzymać, jeśli Twój roczny dochód (dochód wnioskodawcy) nie przekracza 135 000 zł.

Podwyższony poziom dofinasowania – do 99 000 zł + 1200 zł na audyt energetyczny – możesz otrzymać, jeśli Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1894 zł * lub 2651 zł **.

Najwyższy poziom dofinansowania – do 135 000 zł + 1200 zł na audyt energetyczny – możesz otrzymać, jeśli Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1090 zł * lub 1526 zł ** lub masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

* dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w którym jest więcej niż jedna osoba.

Przykład: małżeństwo zarabiające z dwojgiem dzieci: suma zarobków w tym gospodarstwie nie przekracza 4000 zł, stąd na każdego członka 4-osobowej rodziny przypada nie więcej niż 1000 zł – Twój poziom dotacji może wynosić do 136 200 zł.

** dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym.

Uwaga! Od od 22 kwietnia 2024 r. zmieniły się zasady wnioskowania o najwyższy poziom dofinansowania. Dotacja może być udzielona i wypłacona tylko na jeden jednorodzinny budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku. Osoba, która skorzysta w ramach programu z najwyższego dofinansowania na dany budynek, będzie mogła wnioskować na kolejne budynki tylko na podstawowy poziom dofinansowania.

Więcej informacji:

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/na-co-i-ile

Co zrobić, by otrzymać dotację?

 1. Poznaj zasady programu.

Możesz to zrobić:

 • w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w naszych Urzędzie Miejskim: Wydział Strategii i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 2, pokój numer 74,
 • w okienku w banku, który oferuje Kredyt Czyste Powietrze (zgodnie z informacjami na stronie czystepowietrze.gov.pl),
 • na ogólnopolskiej infolinii: +48 22 340 40 80 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 (pytania dotyczące zasad programu),
 • na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Więcej informacji:

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/zloz-wniosek

Przeczytaj dokumenty: program priorytetowy, regulamin, instrukcja wypełniania wniosku.

 1. Ustal zakres niezbędnych prac w Twoim budynku:
 • czy wymaga ocieplenia, czyli też termomodernizacji? – możesz dostać na to dotację, nawet jeśli masz już nowoczesny piec, który spełnia wymogi programu,
 • czy wymaga wymiany źródła ciepła? – w ocenie potrzeb związanych z wymianą źródła ciepła i termomodernizacji domu pomoże Ci np. gminny Ekodoradca. Zamów audyt energetyczny, dokument pozwoli Ci najskuteczniej wykorzystać dotację!

Na stronie czystepowietrze.gov.pl w zakładce „Pomocne narzędzia” znajdują się:

 • tzw. Lista ZUM – urządzeń i materiałów, które zostały sprawdzone przez ekspertów i mogą być dofinansowane w ramach programu,
 • kalkulator grubości izolacji,
 • lista audytorów energetycznych,
 • materiały informacje w formie filmów,
 • Akademia Czystego Powietrza.
 1. Przygotuj niezbędne dokumenty i dane:
 • numer księgi wieczystej lub inne dokumenty dotyczące własności budynku,
 • zgodę współwłaściciela lub współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o dochodach (należy się o nie zwrócić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Janasa 9), jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania,
 • zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),
 • umowę z wykonawcą, jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem. Prefinansowanie to wypłata pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.
 1. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
 • elektronicznie za pośrednictwem portalu gov.pl i systemu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl,
 • w wersji papierowej za pośrednictwem serwisu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl wniosek wypełniasz elektronicznie, następnie drukujesz, podpisujesz ręcznie i wraz z załącznikami wysyłasz do WFOŚiGW lub składasz do WFOŚiGW przez gminny punkt konsultacyjno-informacyjny,
 • w formie dotacji przeznaczonej na spłatę kredytu bankowego wniosek wypełniasz w okienku bankowym (lista banków dostępna jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).
 1. Zawierasz umowę o dofinansowanie

Po pozytywnej decyzji WFOŚiGW zostaniesz poinformowany o przyznaniu dotacji przez WFOŚiGW.

     6. Zrealizuj inwestycję, złóż wnioski o płatność

Możesz też otrzymać dofinansowanie przed realizacją inwestycji i finansować ją bezpośrednio z dotacji.

Co to jest dotacja z prefinansowaniem?

Do otrzymania dotacji z prefinansowaniem potrzebujesz umowy z wykonawcą.

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji,
 • pozostałej części dofinansowania po zrealizowaniu umowy.

Z dotacji z prefinansowaniem możesz skorzystać składając wniosek w ramach 2. lub 3. części programu „Czyste Powietrze” (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania). Na stronie: czystepowietrze.gov.pl znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który będziesz mógł wykorzystać.

Kredyt na Czyste Powietrze

To kredyt przyznawany na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Dotacja, którą otrzymasz, spłaci część kredytu bankowego.

Z kredytu Czyste Powietrze możesz skorzystać składając wniosek w ramach 1. lub 2. części programu „Czyste Powietrze” (podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania).

Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl. Banki te udzielają informacji na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu i dotacji oraz zapewniają dostęp do pełnych informacji o programie „Czyste Powietrze” na stronach internetowych oraz w placówkach udzielających kredytu bankowego z dotacją.

Kredyt Czyste Powietrze objęty jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tej gwarancji banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem „Czyste Powietrze”.

Rozliczając PIT możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Można ją łączyć z dofinansowaniem z Czystego Powietrza.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o programie?

Informacje i bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku można uzyskać w punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste Powietrze” w Wydziale Strategii i Rozwoju

w poniedziałki w godzinach 11.00-16.00 oraz w piątki w godzinach 10.00-15.00.

Informacje znajdują się też na stronie:

czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Ważne terminy

 • Program realizowany jest w latach 2018-2029
 • Podpisywanie umów możliwe będzie do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową musi nastąpić do 30.6.2029 r.

Dofinansowane zostaną inwestycje w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem, że pierwszy koszt poniesiesz maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco. Dla Tarnowskich Gór zajmuje się tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Statystyka Programu „Czyste Powietrze”

W Tarnowskich Górach do 31 marca 2024 roku złożono 1408 wniosków o dofinansowanie, zawarto 1258 umów, zrealizowano 943 przedsięwzięć, wypłacono 11 247 910,27 zł dotacji.

Galeria

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.