Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Kasy Urzędu znowu otwarte

Drukuj stronę
Drukuj

Od dziś (7 lutego) od 7 lutego kasy Urzędu Miejskiego są ponownie otwarte. Dostęp do urzędu jest w dalszym ciągu ograniczony: obsługa interesantów odbywa się tylko w holach, na wizyty należy się umówić telefonicznie.

Infografika

Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z umową, jaką Urząd Miejski zawarł z bankiem na prowadzenie kont, opłaty komunalne wnosić bezprowizyjnie można także w placówkach Poczty Polskiej.


 

We wszystkich budynkach Urzędu petenci przyjmowani są wyłącznie na parterach (zalecamy telefoniczne umówienie spotkania). Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pomocą platformy e-PUAP. Pisma nie wymagające potwierdzenia należy wrzucać do urn ustawionych w środku budynków w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa – ważne, aby dokumenty znajdowały się w zaklejonej kopercie. Do urzędu wpuszczane będą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Przypominamy numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych wydziałów.
Przypominamy, że obecnie Urząd jest czynny codziennie w godz. 7.30-15.30.
W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy (w szczególności sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, korzystania z wód, działalności gospodarczej) przyjęcie Stron odbywa się w budynku
przy ul. Sienkiewicza 2, przy ul. Sienkiewicza 2a i na Rynku 4, w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa. W takiej sytuacji Strony przyjmowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, omówieniu sprawy z właściwym pracownikiem i uzgodnieniu terminu.

Śluby cywilne udzielane są tylko w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego jedynie w obecności pary młodej i świadków.


Zawiesza się także przyjmowanie osobiste stron w sprawie skarg, wniosków i petycji.

 

COVID19: Urząd miejski ogranicza dostępność

PODSTAWOWE DANE URZĘDU MIEJSKIEGO I NUMERY TELEFONÓW:

e-mail: sekretariat@tarnowskiegory.pl

Internetowe serwisy do kontaktu z mieszkańcami:

E-urząd dostępny pod adresem https://e-urzad.tarnowskiegory.pl
E-puap dostępny pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal


URZĄD MIEJSKI – najważniejsze telefony

 Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

/32/ 39 33 633 – rejestracja zgonów i urodzeń

/32/ 39 33 700 – dowody osobiste

/32/ 39 33 702 – ewidencja ludności, meldunki, sprawy wyborcze

♦ Centrala Urzędu Miejskiego /32/ 39 33 600, /32/ 39 33 601

♦ Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego /32/ 39 33 761


 

Pozostałe sprawy niecierpiące zwłoki Urząd Miejski obsługuje telefonicznie pod numerami:

 Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

/32/ 39 33 633 – rejestracja zgonów i urodzeń

/32/ 39 33 700 – dowody osobiste

/32/ 39 33 702 – ewidencja ludności, meldunki, sprawy wyborcze

 Wydział Finansowy /32/ 39 33 800
     ♦ Referat Podatków i Opłat Lokalnych /32/ 39 33 803
     ♦ Referat Księgowości Podatkowej

     /32/ 39 33 817-8 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, podatek od nieruchomości

    ♦ Referat Księgowości Budżetowej /32/ 39 33 868
    ♦ Referat Księgowości ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
      /32/ 39 33 871 – opłaty za gospodarowanie odpadami
    ♦ Referat ds. Rozliczeń Finansowych Gminy /32/ 39 33 823
    ♦ Referat ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Budżetowej /32/ 39 33 830

♦ Wydział Zarządzania Kryzysowego /32/ 39 33 348, /32/ 39 33 341, /32/ 39 33 342

♦ Straż Miejska /32/ 39 33 687

♦ Wydział Organizacyjny /32/ 39 33 807

♦ Wybory – Informacja ws. naboru na członków Obwodowych Komisji Wyborczych /32/ 39 33 827, /32/ 39 33 805

♦ Wydział Administracyjny /32/ 39 33 829

♦ Wydział Informatyki /32/ 39 33 766

♦ Biuro Rady Miejskiej /32/ 39 33 812

♦ Wydział Urbanistyki i Mienia
    ♦ Referat Urbanistyki /32/ 39 33 732
    ♦ Referat Gospodarki Mieniem /32/ 39 33 715
    ♦ Referat regulacji prawnych /32/ 39 33 721

♦ Wydział Gospodarki Miejskiej
    ♦ Referat Utrzymania Miasta /32/ 39 33 640
    ♦ Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi /32/ 39 33 679

♦ Wydział Gospodarki Lokalowej /32/ 39 33 660
    ♦ Referat Zasobów Lokalowych /32/ 39 33 661
    ♦ Referat Rozliczeń i Remontów /32/ 39 33 662

 Wydział Inwestycji i Remontów /32/ 39 33 346, /32/ 39 33 361, /32/ 386

♦ Zespół ds. Realizacji Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych /32/ 39 33 354

♦ Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia /32/ 39 33 750

♦ Referat Placówek Oświatowych /32 /39 33 644

♦ Referat Sportu i Zdrowia /32/ 39 33 648

♦ Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta /32/ 39 33 849

♦ Wydział Ochrony Środowiska

     /32/ 39 33 692 – wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, dotacje do podłączenia do sieci kanalizacyjnej
     /32/ 39 33 691/694 – zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków

♦ Biuro Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

    /32/ 39 33 735 – odnawialne źródła energii

♦ Biuro Nadzoru Właścicielskiego /32/ 39 33 767

♦ Biuro Gospodarki Rynkowej /32/ 39 33 676

♦ Biuro Zamówień Publicznych /32/ 39 33 855

 Biuro Audytu i Kontroli /32/ 39 33 380

♦ Inspektor Ochrony Danych /32/ 39 33 756

————–

Rachunki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:

64 1090 1825 0000 0001 4381 6474 – RACHUNEK DOCHODOWY URZĘDU MIEJSKIEGO na który należy wpłacać:

 • opłaty za koncesje i licencje,
 • mandaty straży miejskiej,
 • opłaty za dzierżawę,
 • opłaty za wydawanie zezwoleń na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłaty za najem lokali, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia komunalnego,
 • opłaty planistyczne i adiacenckie

26 1090 1825 0000 0001 4381 6479 – dla opłaty za udostępnienie danych osobowych

58 1090 1825 0000 0001 4381 6485 – na który można wpłacać:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny

Dodatkowo mieszkańcy otrzymają indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać ww. podatki.

 • opłatę targową

74 1090 1825 0000 0001 4381 6488 – dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodatkowo mieszkańcy otrzymają indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31 1090 1825 0000 0001 4381 6486 – dla opłaty skarbowej

37 1090 1825 0000 0001 4381 6475 – na który należy wpłacać depozyty, wadia, zabezpieczenia

34 1090 1825 0000 0001 4381 6238 – RACHUNEK DLA WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO – stosowany do umów na realizację wydatków budżetowych w wyłączeniem projektów objętych odrębnymi rachunkami.

Rachunki Gminy Tarnowskie Góry:

 81 1090 1825 0000 0001 4380 2394 – RACHUNEK PODSTAWOWY GMINY, dla wpłat:

 • udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
 • subwencji z Budżetu Państwa
 • wpływów z Urzędów Skarbowych
 • dochodów jednostek budżetowych,
 • zwrotów wydatków jednostek budżetowych
 • rozliczeń z budżetami

54 1090 1825 0000 0001 4380 2395 – RACHUNEK DLA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA i innych instytucji dotujących nie wymagających wyodrębnionego rachunku bankowego

Ponadto dla wpłacających za granicą obowiązuje KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.