Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

COVID19: Urząd miejski ogranicza dostępność

Drukuj stronę
Drukuj

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Urząd Miejski ogranicza dostęp interesantów od poniedziałku 24 stycznia.

Petenci przyjmowani będą wyłącznie na parterach naszych budynków (zalecamy telefoniczne umówienie spotkania). Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pomocą platformy e-PUAP. Pisma nie wymagające potwierdzenia należy wrzucać do urn ustawionych w środku budynków w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa – ważne, aby dokumenty znajdowały się w zaklejonej kopercie. Do urzędu wpuszczane będą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Przypominamy numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych wydziałów.
Co najmniej do 28 lutego Urząd będzie czynny codziennie w godz. 7.30-15.30.
W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy (w szczególności sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, korzystania z wód, działalności gospodarczej) przyjęcie Stron odbywa się w budynku
przy ul. Sienkiewicza 2, przy ul. Sienkiewicza 2a i na Rynku 4, w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa. W takiej sytuacji Strony przyjmowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, omówieniu sprawy z właściwym pracownikiem i uzgodnieniu terminu.

W rzeczonym okresie nieczynne będą także kasy Urzędu. Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z umową, jaką Urząd Miejski zawarł z bankiem na prowadzenie kont, opłaty komunalne wnosić bezprowizyjnie można także w placówkach Poczty Polskiej.


Śluby cywilne udzielane nadal będą tylko w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego jedynie w obecności pary młodej i świadków.


Zawiesza się także przyjmowanie osobiste stron w sprawie skarg, wniosków i petycji.


PODSTAWOWE DANE URZĘDU MIEJSKIEGO I NUMERY TELEFONÓW:

e-mail: sekretariat@tarnowskiegory.pl

Internetowe serwisy do kontaktu z mieszkańcami:

E-urząd dostępny pod adresem https://e-urzad.tarnowskiegory.pl
E-puap dostępny pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal


URZĄD MIEJSKI – najważniejsze telefony

 Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

/32/ 39 33 633 – rejestracja zgonów i urodzeń

/32/ 39 33 700 – dowody osobiste

/32/ 39 33 702 – ewidencja ludności, meldunki, sprawy wyborcze

♦ Centrala Urzędu Miejskiego /32/ 39 33 600, /32/ 39 33 601

♦ Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego /32/ 39 33 761


 

Pozostałe sprawy niecierpiące zwłoki Urząd Miejski obsługuje telefonicznie pod numerami:

 Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

/32/ 39 33 633 – rejestracja zgonów i urodzeń

/32/ 39 33 700 – dowody osobiste

/32/ 39 33 702 – ewidencja ludności, meldunki, sprawy wyborcze

 Wydział Finansowy /32/ 39 33 800
     ♦ Referat Podatków i Opłat Lokalnych /32/ 39 33 803
     ♦ Referat Księgowości Podatkowej

     /32/ 39 33 817-8 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, podatek od nieruchomości

    ♦ Referat Księgowości Budżetowej /32/ 39 33 868
    ♦ Referat Księgowości ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
      /32/ 39 33 871 – opłaty za gospodarowanie odpadami
    ♦ Referat ds. Rozliczeń Finansowych Gminy /32/ 39 33 823
    ♦ Referat ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Budżetowej /32/ 39 33 830

♦ Wydział Zarządzania Kryzysowego /32/ 39 33 348, /32/ 39 33 341, /32/ 39 33 342

♦ Straż Miejska /32/ 39 33 687

♦ Wydział Organizacyjny /32/ 39 33 807

♦ Wybory – Informacja ws. naboru na członków Obwodowych Komisji Wyborczych /32/ 39 33 827, /32/ 39 33 805

♦ Wydział Administracyjny /32/ 39 33 829

♦ Wydział Informatyki /32/ 39 33 766

♦ Biuro Rady Miejskiej /32/ 39 33 812

♦ Wydział Urbanistyki i Mienia
    ♦ Referat Urbanistyki /32/ 39 33 732
    ♦ Referat Gospodarki Mieniem /32/ 39 33 715
    ♦ Referat regulacji prawnych /32/ 39 33 721

♦ Wydział Gospodarki Miejskiej
    ♦ Referat Utrzymania Miasta /32/ 39 33 640
    ♦ Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi /32/ 39 33 679

♦ Wydział Gospodarki Lokalowej /32/ 39 33 660
    ♦ Referat Zasobów Lokalowych /32/ 39 33 661
    ♦ Referat Rozliczeń i Remontów /32/ 39 33 662

 Wydział Inwestycji i Remontów /32/ 39 33 346, /32/ 39 33 361, /32/ 386

♦ Zespół ds. Realizacji Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych /32/ 39 33 354

♦ Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia /32/ 39 33 750

♦ Referat Placówek Oświatowych /32 /39 33 644

♦ Referat Sportu i Zdrowia /32/ 39 33 648

♦ Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta /32/ 39 33 849

♦ Wydział Ochrony Środowiska

     /32/ 39 33 692 – wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, dotacje do podłączenia do sieci kanalizacyjnej
     /32/ 39 33 691/694 – zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków

♦ Biuro Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

    /32/ 39 33 735 – odnawialne źródła energii

♦ Biuro Nadzoru Właścicielskiego /32/ 39 33 767

♦ Biuro Gospodarki Rynkowej /32/ 39 33 676

♦ Biuro Zamówień Publicznych /32/ 39 33 855

 Biuro Audytu i Kontroli /32/ 39 33 380

♦ Inspektor Ochrony Danych /32/ 39 33 756

————–

Rachunki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:

64 1090 1825 0000 0001 4381 6474 – RACHUNEK DOCHODOWY URZĘDU MIEJSKIEGO na który należy wpłacać:

 • opłaty za koncesje i licencje,
 • mandaty straży miejskiej,
 • opłaty za dzierżawę,
 • opłaty za wydawanie zezwoleń na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłaty za najem lokali, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia komunalnego,
 • opłaty planistyczne i adiacenckie

26 1090 1825 0000 0001 4381 6479 – dla opłaty za udostępnienie danych osobowych

58 1090 1825 0000 0001 4381 6485 – na który można wpłacać:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny

Dodatkowo mieszkańcy otrzymają indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać ww. podatki.

 • opłatę targową

74 1090 1825 0000 0001 4381 6488 – dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodatkowo mieszkańcy otrzymają indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31 1090 1825 0000 0001 4381 6486 – dla opłaty skarbowej

37 1090 1825 0000 0001 4381 6475 – na który należy wpłacać depozyty, wadia, zabezpieczenia

34 1090 1825 0000 0001 4381 6238 – RACHUNEK DLA WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO – stosowany do umów na realizację wydatków budżetowych w wyłączeniem projektów objętych odrębnymi rachunkami.

Rachunki Gminy Tarnowskie Góry:

 81 1090 1825 0000 0001 4380 2394 – RACHUNEK PODSTAWOWY GMINY, dla wpłat:

 • udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
 • subwencji z Budżetu Państwa
 • wpływów z Urzędów Skarbowych
 • dochodów jednostek budżetowych,
 • zwrotów wydatków jednostek budżetowych
 • rozliczeń z budżetami

54 1090 1825 0000 0001 4380 2395 – RACHUNEK DLA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA i innych instytucji dotujących nie wymagających wyodrębnionego rachunku bankowego

Ponadto dla wpłacających za granicą obowiązuje KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.