Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Komunikat: numery kont Urzędu Miejskiego

Drukuj stronę
Drukuj

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa do odwołania Urząd Miejski w Tarnowskich Górach jest w sposób maksymalnie ograniczony w dostępie dla interesantów. Podajemy niezbędne numery telefonów oraz kont.

Wszystkie sprawy będą od tego momentu załatwianie zdalnie czyli za pośrednictwem internetu, telefonów i platform ePUAP. W celach niecierpiących zwłoki i szczególnie pilnych w celu ich załatwienia należy umawiać się na wizyty telefonicznie (numery do wydziałów wraz z wszystkimi danymi ważnymi do przelewów itd. podajemy poniżej).

Pisma nie wymagające potwierdzenia będą mogły być wrzucane do urn ustawionych przez wejściem do budynku Urzędu na Rynku (Ratusz) – ważne, aby dokumenty znajdowały się w zaklejonej kopercie.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do niniejszej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem

Za utrudnienia przepraszamy.

———————————————

e-mail: sekretariat@tarnowskiegory.pl

Internetowe serwisy do kontaktu z mieszkańcami:

E-urząd dostępny pod adresem https://e-urzad.tarnowskiegory.pl
E-puap dostępny pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

URZĄD MIEJSKI – najważniejsze telefony

 Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

/32/ 39 33 633 – rejestracja zgonów i urodzeń

/32/ 39 33 700 – dowody osobiste

/32/ 39 33 702 – ewidencja ludności, meldunki, sprawy wyborcze

 Centrala Urzędu Miejskiego

/32/ 39 33 600, /32/ 39 33 601

Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego

/32/ 39 33 761

 

Pozostałe sprawy niecierpiące zwłoki Urząd Miejski obsługuje telefonicznie pod numerami:

Wydział Finansowy

/32/ 39 33 800

♦ Referat Podatków i Opłat Lokalnych

/32/ 39 33 803

♦ Referat Księgowości Podatkowej

/32/ 39 33 817-8 – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, podatek od nieruchomości

♦ Referat Księgowości Budżetowej

/32/ 39 33 868

♦ Referat Księgowości ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

/32/ 39 33 871 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

♦ Referat ds. Rozliczeń Finansowych Gminy

/32/ 39 33 823

♦ Referat ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Budżetowej

/32/ 39 33 830

Wydział Zarządzania Kryzysowego

 /32/ 39 33 348, /32/ 39 33 341, /32/ 39 33 342

Straż Miejska

/32/ 39 33 687

Wydział Organizacyjny

/32/ 39 33 807

♦ Wybory -Informacja ws. naboru na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

/32/ 39 33 827, /32/ 39 33 805

Wydział Administracyjny

/32/ 39 33 829

Wydział Informatyki

/32/ 39 33 766

Biuro Rady Miejskiej

/32/ 39 33 812

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

/32/ 39 33 719

♦ Referat Gospodarki Mieniem

/32/ 39 33 715

♦ Referat Nabywania Nieruchomości Gminnych

/32/ 39 33 721

Wydział Gospodarki Miejskiej

/32/ 39 33 679 – gosp. odpadami komunalnymi

/32/ 39 33 681

Wydział Gospodarki Lokalowej

/32/ 39 33 660

 

♦ Referat Zasobów Lokalowych

/32/ 39 33 661

♦ Referat Rozliczeń i Remontów

/32/ 39 33 662

Wydział Urbanistyki

/32/ 39 33 730

Wydział Inwestycji i Remontów

/32/ 39 33 346, /32/ 39 33 361, /32/ 386

♦ Zespół ds. Realizacji Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach

/32/ 39 33 354

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

/32/ 39 33 750

♦ Referat Placówek Oświatowych

/32 /39 33 644

♦ Referat Sportu i Zdrowia

/32/ 39 33 648

Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

/32/ 39 33 849

Wydział Ochrony Środowiska

/32/ 39 33 692 – dotacje do termomodernizacji budynków, dotacje do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

 /32/ 39 33 691 – zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków

Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

/32/ 39 33 640 – odnawialne źródła energii

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

/32/ 39 33 767

Biuro Gospodarki Rynkowej

/32/ 39 33 676

Biuro Zamówień Publicznych

/32/ 39 33 855

Biuro Audytu i Kontroli

/32/ 39 33 380

Inspektor Ochrony Danych 

/32/ 39 33 756

————–

Rachunki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:

64 1090 1825 0000 0001 4381 6474 – RACHUNEK DOCHODOWY URZĘDU MIEJSKIEGO na który należy wpłacać:

 • opłaty za koncesje i licencje,
 • mandaty straży miejskiej,
 • opłaty za dzierżawę,
 • opłaty za wydawanie zezwoleń na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłaty za najem lokali, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia komunalnego,
 • opłaty planistyczne i adiacenckie

26 1090 1825 0000 0001 4381 6479 – dla opłaty za udostępnienie danych osobowych

58 1090 1825 0000 0001 4381 6485 – na który można wpłacać:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny

Dodatkowo mieszkańcy otrzymają indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać ww. podatki.

 • opłatę targową

74 1090 1825 0000 0001 4381 6488 – dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodatkowo mieszkańcy otrzymają indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31 1090 1825 0000 0001 4381 6486 – dla opłaty skarbowej

37 1090 1825 0000 0001 4381 6475 – na który należy wpłacać depozyty, wadia, zabezpieczenia

34 1090 1825 0000 0001 4381 6238 – RACHUNEK DLA WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO – stosowany do umów na realizację wydatków budżetowych w wyłączeniem projektów objętych odrębnymi rachunkami.

Rachunki Gminy Tarnowskie Góry:

 81 1090 1825 0000 0001 4380 2394 – RACHUNEK PODSTAWOWY GMINY, dla wpłat:

 • udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
 • subwencji z Budżetu Państwa
 • wpływów z Urzędów Skarbowych
 • dochodów jednostek budżetowych,
 • zwrotów wydatków jednostek budżetowych
 • rozliczeń z budżetami

54 1090 1825 0000 0001 4380 2395 – RACHUNEK DLA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA i innych instytucji dotujących nie wymagających wyodrębnionego rachunku bankowego

Ponadto dla wpłacających za granicą obowiązuje KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP.

 

Przypominamy, że do 25 marca odwołane są wszystkie imprezy, zamknięte szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Więcej tu.

 

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.