Ogłoszenie konkursowe na zadania z zakresu ekologi – Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2018 – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Ogłoszenie konkursowe na zadania z zakresu ekologi – Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2018

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzenie Nr 1559 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 07.02.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2018” oraz powołania komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Burmistrz Miasta zarządza:

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2018.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3. Powołuję Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego p.n. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2018 w następującym składzie:

1) Przewodniczący komisji – Adam Mrugacz – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

2) Z-ca Przewodniczącego komisji – Piotr Korab – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

3) Członek komisji – Aleksandra Maczek – główny specjalista Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

4) Członek komisji (Sekretarz) – Gabriela Lis – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska

5) Członek komisji – Beata Hetmańczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowej

6) Członek komisji – Stefan Kaczmarek – przedstawiciel organizacji pozarządowej

7) Członek komisji – Michał Sporoń – członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

4. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry, Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4.

5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

6. Zarządzenie dotyczy realizacji zadań publicznych z budżetu miasta roku 2018.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.