Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – pomoc przedmedyczna

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzenie Nr 1660 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.04. 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Burmistrz Miasta

zarządza:

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3. Powołuję Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej” w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji – Wojciech Żmudziński – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

2) Z-ca Przewodniczącego Komisji – Aleksandra Maczek – główny specjalista w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

3) Członek Komisji (Sekretarz) – Danuta Bentkowska – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

4) Członek Komisji – Józef Sienicki – przedstawiciel organizacji pozarządowej

5) Członek Komisji – Stefan Kaczmarek – przedstawiciel organizacji pozarządowej

4. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Rynek 4.

5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

6. Zarządzenie dotyczy realizacji zadań publicznych z budżetu miasta w roku 2018.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.