AKTYWNI I BEZPIECZNI – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TARNOWSKIE GÓRY – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

AKTYWNI I BEZPIECZNI – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TARNOWSKIE GÓRY

Drukuj stronę
Drukuj

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

Działania w projekcie wpłyną na  zwiększeniu dostępu do usług społecznych i poprawę  ich jakości. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Tarnowskie Góry.

Projekt zapewni kompleksową ofertę usług społecznych skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, starszych, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych zarówno kobiet jak i mężczyzn. Usługi proponowane w projekcie (np. teleopieka, sąsiedzkie usługi opiekuńcze) będą uzupełnieniem i rozszerzeniem oferty już istniejącej w Tarnowskich Górach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Projekt realizowany jest od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Jego wartość to 1 620 352,80 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 506 928,10 zł. 

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.