Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Poprawa jakości powietrza – apel do rządu

Drukuj stronę
Drukuj

Rada Miejska w Tarnowskich Górach podjęła dziś uchwałę zawierającą apel do Rządu RP o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. Liczne działania podejmowane przez gminę w zakresie ochrony środowiska nie są wystarczająco skuteczne bez odpowiednich i skutecznych regulacji prawnych dotyczących m.in. bez obniżenia podatku na paliwa niskoemisyjne, zakazu sprzedaży paliw niskiej jakości, wprowadzenia przepisów umożliwiających kontrolę spalanych paliw stałych oraz bez dodatkowego wsparcia finansowego dla rejonów najbardziej dotkniętych niską emisją.

W apelu napisano:

„Zgodnie z szacunkami Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczynia się do przedwczesnej śmierci ok. 45-48 tys. mieszkańców naszego kraju rocznie. Statystyczny Polak żyje krócej aż o 9 miesięcy, gdyż oddycha powietrzem złej jakości. Zanieczyszczone powietrze przyczynia się do poważnych chorób, m.in. serca, układu oddechowego i nowotworów. Negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie ludzi potwierdzony został licznymi badaniami.

Oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, wykonywane przez Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza w województwie śląskim ze względu na przekroczenia   poziomów dopuszczalnych pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Również w Tarnowskich Górach  liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 od lat utrzymuje się na stałym wysokim poziomie. W 2016 r. wynosiła 70, w 2017 r. 68, w 2018 r. 77 dni w roku. 

Przygotowanie przez Rząd RP rozwiązań prawnych, przy jednoczesnych działaniach władz samorządowych, wpłynie pozytywnie na zmniejszenie problemu niskiej emisji, nie tylko w województwie śląskim, ale na wielu obszarach naszego kraju. Dotychczasowe działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, zmierzające do poprawy jakości powietrza są niewystarczające wobec skali problemu. Wymagane są rozwiązania systemowe w skali całego kraju. 

W związku z tym apelujemy o przygotowanie regulacji prawnych obejmujących:

1. Wprowadzenie natychmiastowego zakazu handlu paliwami stałymi niskiej jakości w obrocie detalicznym.

2. Obniżenie stawek podatkowych dla paliw uznawanych za niskoemisyjne, gazu i energii elektrycznej używanej do celów grzewczych.

3. Zmiany w ustawach prawo budowlane i energetyczne, uprawniające samorządy do możliwości administracyjnego nakazywania podłączania się do istniejących sieci ciepłowniczych lub gazowych.

4. Wprowadzenie ogólnokrajowych przepisów umożliwiających kontrolę spalanych paliw stałych, kontrolę emisji pyłów z kominów i stosowanych urządzeń grzewczych w sektorze komunalno – bytowym.

5. Przyjęcie przepisów zaostrzających kary za wycinanie filtrów DPF oraz uszczelnienie kontroli i dokumentacji jakości spalin samochodowych.

6. Rozbudowanie programu Czyste Powietrze o dodatkowe wsparcie finansowe dla terenów najbardziej dotkniętych niską emisją – program „Czyste Powietrze +”.

Apelujemy o wprowadzenie w/w rozwiązań bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem czasu na konsultacje społeczne z samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz obywatelami”. 

Przypomnijmy, działania władz naszego miasta na rzecz poprawy stanu powietrza to m.in.: kolejne pieniądze w kwocie 2,6 mln na edycję Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w postaci dotacji do ocieplenia budynków i wymiany źródeł ciepła dla 300 mieszkańców (od 2006 roku udzielono już prawie 900 dotacji); przeprowadzona w minionym roku akcja badania powietrza w dzielnicach przy użyciu ekopatrolu i drona po hasłem „Hajcujemy – nie trujemy”; montaż 11 czujników Airly badających poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście. Złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie UE projektu OZE, w ramach którego mieszkańcy miasta będą mogli otrzymać dotację do 85% na instalacje fotowoltaiczne, montaż pomp ciepła, paneli solarnych lub kotłów na pellet – czekamy na rozstrzygnięcie przez Urząd Marszałkowski konkursu. Veolia Południe rozwija systematycznie miejską sieć ciepłowniczą. Gmina z kolei realizuje termomodernizację 14 obiektów edukacyjnych i 21 budynków komunalnych. W Tarnowskich Górach powstanie także centrum przesiadkowe wraz z siecią tras rowerowych za 40 mln zł. Dysponujemy także jedną z najbardziej ekologicznych flot autobusowych w Polsce.

Teraz czekamy na działania rządu w zakresie zawartym w apelu.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.