Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Zarządzanie kryzysowe

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzanie kryzysowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE obejmuje działalność organów administracji publicznej będącą elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym i przebiega w czterech fazach, polegających na :

1. zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
2. przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
3. reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
4. usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa – to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. Sytuacja taka, może również, powodować ujemne skutki w gospodarce a także może mieć wpływ na stosunki zagraniczne.

Reagowanie kryzysowe – to bieżące działania służb ratowniczych na wszelkie zdarzenia – zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku – zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym (jest jedną z faz zarządzania kryzysowego). Zadania, zasady działania i finansowania reguluje ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.).

Zadania Burmistrza Miasta z zakresu zarządzania kryzysowego:

ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: a) uwzględnianie zaleceń starosty do Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Tarnowskie Góry, b) opracowanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Tarnowskie Góry ,
zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta,
zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym zakresie,
realizowanie zadań zleconych przez administrację rządową, z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
zapewnienie całodobowego alarmowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
współdziałanie z powiatowym i wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego,
nadzorowanie systemów: wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności,
realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.