Sprawy obronne – podstawy prawne – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Sprawy obronne – podstawy prawne

Drukuj stronę
Drukuj

Zapraszam do korzystania z prezentowanych dokumentów normatywnych, stanowiących wybrane postawy prawne do realizacji przygotowań obronnych.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997r., (Dz. U.nr 78 poz.483)

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z dnia 05 listopada 2014r.

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022, (Uchwała Rady Ministrów z dnia 09 kwietnia 2013r.)

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP-2013r.

Doktryna cyberbezpieczeństwa RP z dnia 22 stycznia 2015r.

Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Rzeczypospolitej Polskiej (MP. poz. 697).

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1534 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym. (Dz.U. z 2014r. poz.1191).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U.z 2014r. poz. 1815 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 03 sierpnia 2016r. o ochronie informacji niejawnych, (tj. Dz.U. poz. 1167 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa, (Dz.U. nr 219 poz. 2218).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, (Dz.U. Nr 98 poz. 978).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach, (Dz.U. Nr 219 poz. 2219).

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, (Dz.U. z 2014r. poz. 3).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju, (Dz.U. nr 229 poz. 2307).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju, (Dz.U. poz. 1196).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju, (Dz.U. nr 181 poz. 1872).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie, wojny, (Dz.U. nr 203 poz. 2081).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, (Dz.U. z 2009r. nr 106 poz.883 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, (Dz.U. nr 16 poz. 152).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z 05 lipca 2002r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, (Dz.U. z 2014r. poz. 3).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego, (Dz.U. poz. 1829).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych, (Dz.U. nr 16 poz. 151).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie warunków i sposobów przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych oraz właściwości organów w tych sprawach, (Dz.U. poz. 741).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, (Dz.U. nr 152 poz. 1599).

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.