Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Budowa kanalizacji w Tarnowskich Górach

Drukuj stronę
Drukuj

Projekt przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy regionami Unii Europejskiej.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Tarnowskie Góry. Usprawnienie systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej odgrywa decydującą rolę dla odnowy wód powierzchniowych oraz zbiorników wód podziemnych, stanowiących ujęcia wody pitnej dla części aglomeracji śląskiej.

Program inwestycyjny obejmuje następujące cele:

– rozbudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej

– zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków

– zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty ścieków deszczowych i ogólnospławnych.

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia poświęconego gospodarce wodno – ściekowej jest osiągnięcie norm jakościowych zgodnych z przepisami Unii Europejskiej oraz polskimi.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia (POZR) oraz Beneficjentem dotacji z Funduszu Spójności jest Gmina Tarnowskie Góry. Miasto powołało Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz Zespół ds. Realizacji Projektu (JRP). Zakłada się, że koordynacja, nadzór i zarządzanie Projektem będzie realizowane przez MAO i JRP we współpracy ze specjalistami Wydziału Finansowego.

Właścicielem nowowybudowanego majątku będzie Gmina Tarnowskie Góry – Beneficjent środków Funduszu Spójności. Operatorem, po zakończeniu realizacji Projektu, sieci kanalizacyjnych oraz Centralnej Oczyszczalni Ścieków będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach na zasadzie dzierżawy majątku komunalnego.

Ze względów organizacyjno – finansowych Projekt został podzielony na dwie Fazy:

• Faza I – Rozwiązanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Śródmieście (2008-2012),

• Faza II – Rozwiązanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Repty i Leśna (2011 -2015).

Całkowita wartość Projektu pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” wynosi 133 mln zł.

Zakładane źródła finansowania:

• dofinansowanie z Funduszu Spójności,

• udział środków PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach na inwestycje komplementarne

• kredyt preferencyjny z dopłatami do oprocentowania,

• pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

• środki z budżetu miasta.

Więcej informacji na temat kanalizacji znajduje się pod adresem kanalizacja.tarnowskiegory.pl

Galeria

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.