Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Trasy rowerowe – konsultacje

Drukuj stronę
Drukuj

Mapę pokazującą ponad 30 kilometrów tras rowerowych na terenie całych Tarnowskich Gór można oglądać pod adresem online. Końcowy termin zgłaszania opinii to 18 czerwca. Dziesięć dni później odbędzie się publiczna dyskusja nad koncepcją, która według planów ma zostać zrealizowana do 2022 roku.

Mapę pokazującą ponad 30 kilometrów tras rowerowych można oglądać pod adresem http://neuteno.pl/TG/

Aby zgłosić uwagę do jakiegokolwiek elementu trasy wystarczy kliknąć w to miej sce, a w wyświetlonym na ekranie formularzu wpisać swoje uwagi (przy tej okazji należy tylko podać swój adres emailowy).

Konsultacje są drugim, po zleceniu stworzenia koncepcji, etapem projektowania i budowy tras rowerowych w Tarnowskich Górach.

– To jeden z najważniejszych elementów naszych prac nad tzw. mobilnością miejską, która ma ułatwić poruszanie się mieszkańców i przyjezdnych – komentował w styczniu tego roku Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza ds. gospodarczych przy okazji podpisania umowy z przedstawicielami konsorcjum złożonego z firm Neuteno i Velo, które pracują nad koncepcją. Obie firmy w projektowaniu rozwiązań rowerowych i komunikacyjnych mają bogate doświadczenie: na ich koncie są projekty i realizacje m.in. w Poznaniu, Małopolsce, Rybniku, Chrzanowie oraz powiatach pszczyńskim i będzińskim.

Dzięki koncepcji jesienią poznamy ostateczny przebieg około 25 kilometrów dróg rowerowych, które połączone zostaną docelowo z Centrum Przesiadkowym, jakie powstanie przy dworcu kolejowym. W jego wnętrzu otoczeniu powstaną miejsca parkingowe, w mieście pojawią się natomiast – wg planów – stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz system roweru miejskiego. Wartość całego zadania to około 40 milionów złotych. 85% przedsięwzięcia dofinansować ma Unia Europejska, koszt opracowania koncepcji to blisko 300 tys. zł.

– Dokumentacja całości będzie gotowa jesienią, wtedy to wyślemy wniosek o środki zewnętrzne. Ocena wniosku powinna nastąpić w czerwcu 2019 roku, a we wrześniu 2019 wyłonimy wykonawcę projektu. Realizacja zadania powinna skończyć się w 2022 roku – tłumaczy Jarosław Wasążnik, kierownik miejskiego Biura Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

Centrum ma umożliwić podróżującym zostawienie samochodu bądź roweru i zmianę środka transportu na autobus lub pociąg. Trasy rowerowe z kolei mają połączyć wszystkie dzielnice miasta z centrum oraz dzielnice między sobą.

– Chodzi o to, aby mieszkańcy dojeżdżający do pracy na terenie miasta lub poruszający się po mieście w innych celach, w miarę możliwości rezygnowali z samochodów na rzecz rowerów – wyjaśnia Piotr Korab, naczelnik miejskiego Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji i jednocześnie miejski oficer rowerowy. – Dzięki trasom wyznaczonym przy głównych drogach, ale i niezależnie od nich, będą mogli poruszać się jednośladami sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie – dodaje Korab tłumacząc, że wyznaczanie tras rowerowych z dala od szos zwiększa bezpieczeństwo, a przy okazji eliminuje konieczność kosztownych przebudów dróg.

Trasy rowerowe mają w założeniu komunikować dzielnice i centrum, ale także pełnić funkcję turystyczną.

– Chcemy połączyć nimi najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne, a także istniejącą już 20-kilometrową sieć tras rowerowych: to pozwoli – połączeniu z planowanym systemem roweru miejskiego – na zwiedzanie Tarnowskich Gór na rowerach – mówi Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór wskazując, że komunikacja rowerowa po mieście to ułatwienie dla mieszkańców, ale i turystów.

Do wymienionych dwóch aspektów dochodzi jeszcze temat szeroko pojętej mobilności miejskiej.

– Chcemy ograniczać ruch samochodowy w mieście i wprowadzić równowagę pomiędzy samochodami, rowerzystami i pieszymi. Wszelkie prowadzone na świecie badania dowodzą, że jest to właściwy kierunek w celu ożywienia centrum miasta – dodaje Czech.

Objaśnienie do kolorów i symboli tras na mapie:

DDR 2-kierunkowy, oznacza dwukierunkową drogę dla rowerów – wydzielona poza jezdnią dwukierunkowa droga dla rowerów o szerokości minimum 2 m

DDR 1-kierunkowy, oznacza jednokierunkową drogę dla rowerów – wydzielona poza jezdnią jednokierunkowa droga dla rowerów o szerokości minimum 1,5 m. Rowerzyści mogą poruszać się tylko w jednym kierunku.

CPR 2-kierunkowy, oznacza tzw. ciąg pieszo – rowerowy – droga dla rowerów i pieszych bez podziału w ruchu mieszanym. Szerokość minimum 3 m. Na takim ciągu pierwszeństwo ma pieszy.

C16+T22 – chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym – rowerzysta może korzystać nieobligatoryjnie z chodnika (może także jechać jezdnią). Takie rozwiązanie wykorzystuje się tylko w sytuacjach szczególnych (uzupełnienie spójności trasy rowerowej). Minimalna szerokość chodnika z dop ruchem rowerowym to 2 m. Pierwszeństwo ma pieszy.

pasy dla rowerów – wyznaczone w jezdni pasy ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 m. Na pasach ruchu dla rowerów rowerzysta może poruszać się tylko w jednym kierunku

kontrapas – kontrapas rowerowy – to pas ruchu dla rowerów wyznaczony w jezdni „pod prąd” na ulicy jednokierunkowej. Takie rozwiązanie skraca drogę podróży rowerzystów.

kontraruch – kontraruch rowerowy – rowerzysta na ulicy jednokierunkowej może poruszać się w dwóch kierunkach. Kontraruch wyznaczony jest za pomocą znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ruch ogólny – oznacza, że ruch rowerowy odbywa się w jezdni na zasadach ogólnych (brak wydzielonej infrastruktury rowerowej). Są to ulice o funkcji dojazdowej, gdzie ograniczony jest ruch pojazdów ciężarowych, występuje stosunkowo nieduże natężenie ruchu pojazdów. Na takich ulicach wprowadza się fizyczne środki uspokojenia ruchu w postaci np szykan, zwężenia jezdni, progów zwalniających oraz ograniczenie prędkości. Ruch rowerowy w jezdni na zasadach ogólnych planuje się także w sytuacjach szczególnych, kiedy nie ma możliwości wyznaczenia infrastruktury rowerowej (bliska zabudowa, wąska przestrzeń poza jezdnią).

Więcej o trasach rowerowych w mieście:

Drogi rowerowe i centum przesiadkowe za 40 milionów

Trasy rowerowe – jest umowa na projektowanie

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.