Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Budżet Partycypacyjny 2019 – nowe konsultacje do proponowanych zmian

Drukuj stronę
Drukuj

W związku ze zmianami zaproponowanym przez radnych Rady Miejskiej do sposobu realizacji tegorocznego budżetu partycypacyjnego Urząd Miejski ogłasza nowe konsultacje dotyczące projektu uchwały w powyższym temacie. W powyższej kwestii wypowiedzieć się mieszkańcy oraz – osobno – organizacje pozarządowe. Konsultacje trwają od 22 czerwca do 29 czerwca.

Co wynika ze zaproponowanych zmian?

Pula środków w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok ma wynieść 750 000 zł. Zgodnie ze zmianami pieniądze zostaną podzielone na trzy równe części po 250 000 zł.

Zgodnie z nową propozycją na potrzeby Budżetu Partycypacyjnego Miasto Tarnowskie Góry podzielone zostać ma na 3 rejony. W jednym roku w jednym rejonie może być zrealizowane tylko jedno zadanie w ramach Budżetu Partycypacyjnego. W przypadku niższych kosztów realizacji zadań niewykorzystane środki wracają do Budżetu Miasta.

Zgłaszanie propozycji możliwe będzie podobnie jak w latach ubiegłych wyłącznie przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.tarnowskiegory.pl.

Nowe zasady wprowadzono w kwestii zgłaszania projektów. Zadanie może zostać dopuszczone do głosowania pod warunkiem uzyskania oparcia co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców Miasta Tarnowskie Góry. Jeden Wnioskodawca może zgłosić więcej niż jedną propozycję zadania, dla każdej z nich odrębnie uzyskując poparcie pełnoletnich mieszkańców Miasta Tarnowskie Góry w liczbie wskazanej w zdaniu poprzednim. Poparcie wnioskodawca zobowiązany jest wykazać listą podpisów, którą powinien dostarczyć do Urzędu Miejskiego w terminie 7 dni od dnia złożenia propozycji zadania drogą elektroniczną. Propozycje zgłaszać mogą osoby pełnoletnie, zameldowane w Tarnowskich Górach, z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL.

Wzór listy podpisów znajduje się w załączonych zarządzeniach.

Głosowanie na propozycje projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Tarnowskie Góry prowadzone będzie wyłącznie przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.tarnowskiegory.pl W ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Tarnowskie Góry głosować mogą osoby, które są pełnoletnie i zameldowane na terenie Tarnowskich Gór, poprzez zaznaczenie jednej pozycji na formularzu.

WAŻNE i NOWE! Każdy głosujący będzie miał do dyspozycji 3 (trzy) głosy- po jednym na każdą z list. Miasto Tarnowskie Góry udostępni możliwość głosowania osobom nieposiadającym komputera poprzez uruchomienie publicznie dostępnych komputerów zlokalizowanych w Urzędzie Miejskim.

HARMONOGRAM:

03.09 – 07.09 – składanie wniosków

Do 14.09 – składanie podpisanych list poparcia

10.09 – 14.09 – prace komisji – weryfikacja wniosków

17.09 – publikacja listy wniosków pod głosowanie .

18.09 – 25.09 czas wniesienia odwołania

26.09 – 28.09 czas na rozstrzygnięcie odwołania

28.09 – 05.10 głosowanie

Do 10.10 – ogłoszenie wyników głosowania

Dla niemających możliwości skorzystania z internetu w innym miejscu w czasie głosowania uruchomione zostaną w Urzędzie Miejskim dwa punkty do głosowania w Ratuszu (Rynek 4) oraz w Urzędzie Miejskim przy Sienkiewicza 2.

W prowadzonych konsultacjach osoby prywatne mogą wysłać wypełnione ankiety na adres mailowy sekretariat@tarnowskiegory.pl do 29.06. 2018 r.

W odniesieniu do organizacji pozarządowych: uwagi i opinie dotyczące muszą być przedstawione przez przedstawiciela Podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego pisemnie (w dowolnej formie) poprzez złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4 (Ratusz) w terminie do dnia 29.06.2018 r.

Stanowisko podmiotu musi zawierać:

a) nazwę organizacji,

b) dane osób zgłaszających,

c) odniesienie do konsultowanego dokumentu,

d) uzasadnienie.

Wersja papierowa dokumentów – wraz z ankietą – dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4, (pok. Nr 13).

Ankieta konsultacyjna w załącznikach poniżej.

Linki do zarządzeń odnośnie konsultacji regulaminu budżetu partycypacyjnego:

https://bip.tarnowskiegory.pl/Article/get/id,84927.html

https://bip.tarnowskiegory.pl/Article/get/id,84928.html

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.