Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Monitoring wizyjny miasta Tarnowskie Góry

Drukuj stronę
Drukuj

Lokalizacja kamer monitoringu wizyjnego

miasta Tarnowskie Góry

Lp.

Lokalizacja elementów systemu monitoringu

Rodzaj elementu systemu

Rodzaj kamery

ŚRÓDMIEŚCIE

ul. Rynek 4 K-1A obrotowa

ul. Górnicza 1 K-1B stało-pozycyjna

ul. Krakowska 20 K-02 obrotowa

ul. Piłsudskiego 12 K-03 obrotowa

ul. Pokoju 1 K-04 obrotowa

ul. Sobieskiego 9 K-05 obrotowa

ul. Gliwicka 6 K-06 obrotowa

ul. Sienkiewicza 2 K-7A obrotowa

ul. Sienkiewicza 2A K-7B obrotowa

ul. Piastowska 8 K-08 obrotowa

ul. Opolska 17 K-09 obrotowa

ul. Opolska 8A K-10 obrotowa

ul. Rynek 8 K-11 obrotowa

OSADA JANA

ul. Słoneczników 41 K-12 obrotowa

ul. Miodowa 32 K-13 obrotowa

OSIEDLE PRZYJAŹŃ

ul. Janasa 11 K-14 obrotowa

ul. Francuska 16 K-15 obrotowa

ul. Łotewska 5 K-16 obrotowa

ul. Litewska 22 K-17 obrotowa

STRZYBNICA

ul. Armii Krajowej 8 K-18 obrotowa

ul. Zagórska – Płonki. Słup przy muszli koncertowej. K-19 obrotowa

ul. Kościelna 85 K-20 obrotowa

 

Informacja o przetwarzaniu danych z monitoringu wizyjnego miasta Tarnowskie Góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,

Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry)

kontakt mailowy:sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny: 32 393 36 10

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10

kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl kontakt telefoniczny: 32 393 37 56

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (monitoring miejsc publicznie dostępnych) na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z 2018, poz. 994 z późn. zm).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 30 dni, lecz nie więcej niż 60 dni, za wyjątkiem danych będących dowodami w toczących się postępowaniach.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.