Górnicza parada – wracamy do tradycji!

Po osiemdziesięciu latach w Tarnowskich Górach reaktywowano paradę górniczą. Górnicza brać prowadzona przez gwarków niosących obraz świętej Barbary przemaszerowała dziś – 8 grudnia – przez miasto, a na schodach Ratusza uczestników parady powitał burmistrz Arkadiusz Czech.