Mobilny Informator Turystyczny – Dawna szkoła górnicza – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Mobilny Informator Turystyczny – Dawna szkoła górnicza

Ul. Karola Miarki 17 – Dawna szkoła górnicza – aktualnie Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Historia szkoły, oficjalnie rozpoczyna się w 1945 roku, jednak jej korzenie sięgają lat przedwojennych. Dotyczy to zarówno budynku, który powstał w 1892 roku jako siedziba szkoły górniczej, przeniesionej w 1934 roku do Katowic, a następnie do Krakowa. Z powstaniem szkoły związana jest również działalność kobiet skupionych w Towarzystwie Polek, które doprowadziły do utworzenia szkoły zawodowej dla dziewcząt w 1926 roku. Nosiła ona nazwę Prywatnej Szkoły Żeńskiej Zawodowej Towarzystwa Polek i uczono w niej oprócz przedmiotów ogólnych także szycia, bieliźniarstwa, trykotarstwa i gospodarstwa rodzinnego. To właśnie jej nauczycielki: pani Leokadia Szczepańczyk i Julia Pawlikowa już od lutego 1945 roku postarały się o reaktywację szkoły, która otrzymała budynek przy ulicy Karola Miarki 17. Jej pierwszym dyrektorem została pani Irena Ważgowska. W ramach szkoły działała Roczna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym pod kierownictwem pani Julii Pawlikowej. To właśnie ona stanowiła początek dzisiejszego Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich. W 1945 roku uczyły się w niej 72 uczennice. W roku następnym szkoła usamodzielniła się i powstało oprócz wspomnianej Rocznej Szkoły Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym, (która została zlikwidowana w 1949 roku) także trzyletnie Gimnazjum Gospodarcze(dzielące budynek ze Szkołą Odzieżową). Dyrektorem szkoły w latach 1946 – 1972 była pani Julia Pawlikowa. W 1947 roku zostało otwarte czteroletnie Liceum Gospodarcze, którego absolwentki po raz pierwszy zdawały egzamin dojrzałości w 1951 roku. W latach 1950/1951 istniała także dwuletnia Szkoła Gospodarcza przygotowująca pracowników produkcji w zakładach żywienia zbiorowego.
Szkoła należała do szkół resortowych podległych Ministerstwu Handlu Wewnętrznego. W roku szkolnym 1951/1952 powstały: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Gastronomiczne – wcześniej wygaszono Gimnazjum Gospodarcze, a później także Liceum Gospodarcze. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 12 listopada 1956 roku, szkoła przestała być szkołą resortową i stała się podległa Ministerstwu Oświaty. Nastąpiła także kolejna zmiana nazwy placówki. Od roku szkolnego 1957/1958 zamiast Technikum Gastronomicznego funkcjonowało Technikum Gospodarcze, a zamiast Zasadniczej Szkoły Zawodowej- trzyletnia Zasadnicza Szkoła Gospodarcza. Otwarto także klasę Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla osób pracujących. Dalszy rozwój szkoły stał się możliwy dzięki opuszczeniu budynku przez Zasadniczą Szkołę Odzieżową, co zwiększyło wydatnie ilość sal lekcyjnych, pracowni i gabinetów. Kolejne zmiany w szkole przyniosły lata siedemdziesiąte. Od 1970 roku powstały klasy techniczne po ukończonej szkole zawodowej. Nauka w nich trwała dwa i pół roku, kończyła się egzaminem dojrzałości. Została także wybrana nowa dyrektor szkoły- pani Janina Marzec, która pełniła swą funkcję do 1991 roku. W tym czasie powołano także Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, przekształcony w 1975 roku w Zespół Szkół Gastronomicznych. W jego skład wchodziły: Technikum Gastronomiczne, Liceum Zawodowe (kształcące w zawodach: gastronom, kelner i bufetowy), dwu i pół letnie Technikum po Zasadniczej Szkole Zawodowej (do 1979 roku) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowująca młodzież do pracy w zawodach: piekarz, ciastkarz, kucharz, drobiarz i przetwórstwo mięsa.
W 1975 roku szkoła świętując swoje 30 -lecie otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W 1979 roku został wprowadzony nowy kierunek kształcenia – Technikum Hotelarskie jedno z pierwszych na Śląsku. W 1991 roku dyrektorem szkoły została pani Teresa Folga, która pełniła tę funkcję do 2003 roku.
W 1992 roku zostało utworzone Technikum Przemysłu Spożywczego w zawodzie technik technologii żywienia ( o specjalizacji przetwórstwo mięsa i przetwórstwo zbożowe) oraz Policealne Studium Zawodowe, kształcące w zawodzie technik obsługi ruchu turystycznego. Wzbogaciła się także oferta Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunek aparatowy przetwórstwa mięsa. Kolejne zmiany nastąpiły w roku szkolnym 2002/ 2003, kiedy zgodnie z wcześniejszą reformą oświaty, która objęła także szkoły średnie powstał Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarski, w skład którego weszły:
Technikum Nr 6 ( technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner );
IV Liceum Profilowane ( profil usługowo gospodarczy );
Szkoła Policealna Nr 2 ( kierunek kształcenia: technik obsługi turystycznej );
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 ( kierunki kształcenia: kucharz małej gastronomii, piekarz i cukiernik )
Technikum Uzupełniające Nr 1 po Zasadniczej Szkole Zawodowej (kucharz)
W 2003 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, którym została pani Katarzyna Adach pełniąca tę funkcję do chwili obecnej.
Od kilku lat w szkole zaobserwować można kolejne zmiany kierunków kształcenia, które mają ją dostosować do bieżących potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania wśród młodzieży. Wygasły: IV Liceum Profilowane
( w 2006 roku ); Szkoła Policealna Nr 2 ( w 2007 roku ) i Technikum Uzupełniające po ZSZ ( w 2010 roku ). Powstały nowe kierunki w ramach Technikum Nr 6, są to: kucharz i technik obsługi turystycznej.

/źródło: www.zsghtg.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.