Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

BOTG 2025: harmonogram działań

Drukuj stronę
Drukuj

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry na rok 2025 rozpocznie się wrześniowym składaniem wniosków. Już teraz warto zastanowić się nad projektami, które zamierzacie zgłosić.

Etap procedury w 2024 roku:
do 31 sierpnia – kampania informacyjna
2-16 września – składanie wniosków  
17 – 30 września – weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania .
1 – 27 października – procedura odwoławcza  
28 października – 10 listopada – głosowanie  
do 25 listopada – ogłoszenie wyników głosowania
Regulamin Budżetu Obywatelskiego jest taki sam, jak w roku ubiegłym.
—————————————————-
W przyszłym roku na zadania przeznaczonych zostanie 600 tys. zł. Zasady regulujące zgłaszania projektów i ich wybór przez mieszkańców będą takie same, jak w roku ubiegłym.

Wymogi formalne zgłaszanych projektów

 • W Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry, można składać projekty, których realizacja odpowiada na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieści się w kompetencjach samorządu Miasta Tarnowskie Góry i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Proponowane działania muszą być zgodne z obowiązującym prawem.
 • Wszystkie propozycje zadań do realizacji muszą spełniać warunek ogólnodostępności.
 • Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub bieżących (tzw. projekty miękkie).

Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł

 

Zgłaszanie projektów

 • Zgłaszanie projektów odbywa się w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia projektu wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, Rynek 4, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w wyznaczonych punktach konsultacyjnych BOTG usytuowanych na terenie miasta lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w harmonogramie.
 • W formularzu zgłoszenia zadania wnioskodawca podaje podstawowe dane zgłoszeniodawcy, tytuł i opis projektu, lokalizację oraz szacunkowy koszt realizacji projektu. Formularz podpisuje autor projektu.
 • Załącznik do formularza zgłoszenia projektu – lista z podpisami minimum 25 mieszkańców Tarnowskich Gór popierających projekt.
 • Zgłaszane projekty zadań, muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego.

Weryfikacja zgłoszeń

 • Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadzi Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry. Weryfikacja zostanie przeprowadzona w terminie podanym w harmonogramie.
 • Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym.
  • Weryfikacja formalna projektu zadania będzie polegała na sprawdzeniu:
   1. terminu złożenia formularza,
   2. poprawności i kompletności wypełnienia formularza,
   3. zgodności proponowanego zadania z limitem przeznaczonych środków finansowych,
   4. możliwości realizacji zadania w określonym czasie.
  • Weryfikacja merytoryczna projektu zadania będzie polegała na sprawdzeniu;
   1. zgodności proponowanego zadania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
   2. praktycznych możliwości realizacji zadania
   3. kosztów przedsięwzięcia,
   4. zgodności z przyjętymi programami i strategiami miejskimi oraz zadaniami gminy,
   5. ogólnodostępności,
   6. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Głosowanie

 • Projekty, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną opublikowane i poddane głosowaniu.
 • Głosowanie na propozycje projektów zadań w ramach BOTG odbędzie się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl albo w formie papierowej. Jednocześnie wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować.
 • Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Tarnowskich Gór.
 • Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie jeden głos.
 • W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, a w głosowaniu elektronicznym dodatkowo numer telefonu, na który przyjdzie kod niezbędny do potwierdzenia głosu.
 • Potwierdzenie oddania głosu elektronicznie następuje poprzez wpisanie otrzymanego kodu SMS do systemu. Jeden numer telefonu może być w głosowaniu użyty tylko raz.

 

Więcej szczegółów na stronie http://botg.tarnowskiegory.pl/

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.