Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Konsultacje: rejon ulicy Małej – plan zagospodarowania przestrzennego

Drukuj stronę
Drukuj

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Małej w Tarnowskich Górach wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach Uchwały Nr LXXIV/738/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Małej w Tarnowskich Górach, obejmującej obszar w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach, ul. H. Sienkiewicza 2, pok. 51, 1 piętro w godzinach pracy urzędu oraz w załącznikach poniżej (wniosek i mapa w załączeniu).

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w terminie do 25 lipca 2024 r.:

  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. H. Sienkiewicza 2 lub ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, albo przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach,
  • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności skrzynki podawczej na platformie ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres urbanistyka@um.tgory.pl

Wnioski należy składać na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, który dostępny jest w Referacie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. H. Sienkiewicza 2, 1 piętro, pok. 51, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach na stronie internetowej: w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne.

Składający wniosek podaje w nim swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.