Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Burmistrz otrzymał absolutorium

Drukuj stronę
Drukuj

Radni udzielili dziś burmistrzowi absolutorium za 2023 rok. Wcześniej większość radnych zagłosowała też za wotum zaufania dla burmistrza Arkadiusza Czecha oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Tarnowskich Gór za 2023 rok.

Zanim rozpoczęło się głosowanie burmistrz przedstawił radnym – jak co roku – raport o stanie miasta. To prawie 250-stronicowe podsumowanie tego, co wydarzyło się w mieście, jakie były wpływy do budżetu oraz na co i ile wydano z miejskiego budżetu w 2023 roku …

– Tarnowskie Góry są atrakcyjnym miejscem do zamieszkania – mówił burmistrz. – Z danych GUS wynika, że w latach 2020-2022 Tarnowskie Góry zajmowały pierwsze miejsce, a w 2023 roku zajęły czwarte, zaraz za Katowicami, Mikołowem i Świerklańcem, biorąc pod uwagę liczbę nowych mieszkańców.

121 mln zł – rekordowa kwota na inwestycje

W zeszły roku przeznaczyliśmy rekordową kwotę na inwestycje w mieście: 121 mln zł. Jej część to dotacje (tabelka poniżej). Kolejne wnioski o dofinansowania miejskich projektów już złożyliśmy – o tym również mówi raport.

Poniżej przedstawiamy jego niewielki fragment. Cały raport jest tu: https://bip.tarnowskiegory.pl/m,6719,2024-r.html

Na co wydajemy?

30 proc. naszych wydatków (najwięcej) przeznaczamy na oświatę i wychowanie, a dodatkowo aż połowa pochodzi z miejskiego budżetu.

W miejskich

  • szkołach mamy ponad 4200 uczniów,
  • przedszkolach – prawie 1800 dzieci,
  • żłobku (z oddziałami) – prawie 150. Przykładowo na prowadzenie żłobka w 2023 r. wydaliśmy ze środków gminy 3 574 994,30 zł, w tym 145 128,20 zł na remonty. Miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku wynosił 2 054 zł. Rodzice płacili miesięcznie 468 zł.

7 proc. naszych wydatków to pomoc społeczna: w 2023 roku nasze miasto objęło opieką 2 331 osób, tj. 4,04% mieszkańców miasta.

3 proc. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W minionym roku udało się, z sukcesem zakończyć negocjacje z Województwem Śląskim oraz Górnośląskim
Przedsiębiorstwem Wodociągów SA w Katowicach w sprawie udostępnienia turystom kolejnego z atrybutów UNESCO – Stacji Wodociągowej Staszic (d. Adolf Schacht).

1 proc. to obsługa długu. Ale stosunek zadłużenia do uzyskiwanych dochodów mamy bardzo dobry. To  23,7%, a obowiązujący w poprzednich latach wskaźnik zadłużenia samorządów dopuszczał zadłużenie na poziomie 60% wykonanych dochodów. Wartości długu przypadającego na mieszkańca w Tarnowskich Górach i miastach sąsiednich przedstawiają się następująco: Tarnowskie Góry 1 539 zł, Zabrze 5 044 zł, Bytom 2 917 zł, Piekary Śl. 2 641 zł, Lubliniec 2 323 zł, Świerklaniec 3 542 zł, Ożarowice 6 331 zł.

Coraz większy budżet naszego miasta

Budżet Tarnowskich Gór od 2006 do 2023 roku wzrósł ponad czterokrotnie, znacząco ponad inflację. – To pozwala z nadzieją spoglądać w najbliższą przyszłość (zwłaszcza wobec zapowiedzi gruntownej zmiany sposobu finansowania samorządów) – mówił burmistrz. – Co przyniesie jednak budżet 2024 roku i lat następnych, wobec zapowiadanych równolegle wzrostów kwot wolnych od podatku oraz pewnych wzrostów kosztów administracyjnych, trudno dziś przewidzieć.

– Jestem dumny z wyników egzaminów naszych uczniów – mówił burmistrz Arkadiusz Czech omawiając zapisy raportu. – Możemy się też pochwalić otrzymanym w zeszłym roku Europejskim Znakiem Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. To inicjatywa Rady Europy, która nagradza i promuje najlepsze praktyki w zarządzaniu samorządem lokalnym. Spośród prawie 3000 jednostek samorządu certyfikaty w zeszłorocznej edycji uzyskały jedynie 3 gminy i 1 powiat (tarnogórski).

Galeria

Prestiżowe wyróżnienie Rady Europy dla Tarnowskich Gór!

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.