Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Konkurs 2023: baza sportowa

Drukuj stronę
Drukuj

Burmistrz Tarnowskich Gór ogłosił konkurs na tworzenie warunków technicznych dla sportu w 2023 roku.

Infografika z murawą w tle: Baza sportowa - konkurs 2023.

Zadanie musi zostać realizowane w okresie od 01.03-31.12.2023 roku.

Na realizację zadania w konkursie ofert przeznacza się 1.170.000 zł (w roku 2022 przeznaczono na ten cel 720.000 zł).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 6.02.2023 roku oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2057).

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Rynek 4 lub Sienkiewicza 2 w  zamkniętej kopercie z adnotacją: KONKURS „Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym do utrzymania bazy sportowej”

Na kopercie umieścić napis: „NIE OTWIERAĆ”. W danej kopercie może być tylko jedna oferta. 

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.