Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Strategia Rozwoju Tarnowskich Gór – konsultacje projektu

Drukuj stronę
Drukuj

– Powstaje jeden z najważniejszych dokumentów w naszym mieście. Każdy z nas może mieć wpływ na jego kształt – do udziału w konsultacjach zaprasza mieszkańców Tarnowskich Gór Burmistrz Arkadiusz Czech. Konsultacje potrwają do 5 grudnia.

Konsultacje od 28 października do 5 grudnia 2022 roku: strategia rozwoju Tarnowskich Gór 2030+.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Tarnowskich Gór,

zapraszam do zgłaszania uwag i opinii do jednego z najważniejszych dokumentów w naszym mieście, powstającej od wielu miesięcy i będącej na ukończeniu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+”.

Pierwsze konsultacje odbyły się pół roku temu: mieszkańcy brali udział w otwartych spotkaniach lub wypełniali anonimowe ankiety. Odpowiedzi pozwoliły zdiagnozować potrzeby tarnogórzan. Teraz czas na drugi etap konsultacji społecznych, w czasie których można będzie składać uwagi do projektu Strategii.

Projekt dokumentu, zarządzenie w sprawie konsultacji, formularz do zgłaszania uwag, informację RODO znajdziecie Państwo:

 • pod tekstem,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: bip.tarnowskiegory.pl.

Z projektem dokumentu można się także zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 77 w godzinach pracy UM (poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30).

Uwagi i opinie można składać:

 1. pisemnie:
 2. przynosząc do siedziby Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 77,
 3. wysyłając pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4 (decyduje data wpływu do urzędu),
 4. wysyłając mailem na adres: fundusze@um.tgory.pl lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach: /1gfi6tt36l/skrytka – za ważne uznaje się opinie przesłane dokumentem podpisanym elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu);
 5. ustnie lub pisemnie podczas spotkania otwartego, które odbędzie się 15 listopada o godz. 17.00 w sali sesyjnej Ratusza, Rynek 4.

Ostateczna wersja projektu Strategii trafi na sesję Rady Miejskiej w tym roku.

Arkadiusz Czech

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Podstawa prawna:

 • 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
 • 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.),
 • w związku z § 4 uchwały Nr LIV/564/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. poz. 4083),
 • w związku z § 66 ust. 1 pkt. a) załącznika do Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1935/2022 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23 czerwca 2022 r. oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr XL/442/2021 z dnia 27 października 2021 r.

Poniżej: projekt Strategii, Zarządzenie w sprawie konsultacji, Formularz do zgłaszania uwag, Informacja RODO

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.