Przejścia dla pieszych doświetlone

Dziewięć przejść dla pieszych na gminnych drogach objęła zakończona właśnie modernizacja polegająca na ich oświetleniu i nowym oznaczeniu poziomym.