Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Budżet Obywatelski Miasta Tarnowskie Góry 2023 – startujemy!

Drukuj stronę
Drukuj

#BOTG: 600 tys. zł jest do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry na rok 2023. Od dziś – 1 września  – mieszkańcy mogą składać swoje propozycje.

Budżet Obywatelski 2023 wprowadza nowe rozwiązania. Kwota 600 tys. zł przeznaczona będzie na pulę ogólnomiejską, bo miasto nie jest w tym roku  – w odróżnieniu od roku poprzedniego –  podzielone na grupy dzielnic.
Wszystko o Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry znajdziesz na stronie http://botg.tarnowskiegory.pl/  

Pula na wszystkie zadania to niezmiennie 600 tys., przy czym koszt pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 50 tys. Zgłoszone do BOTG projekty mogą być „twarde” czyli inwestycyjne lub „miękkie” np. imprezy, warsztaty i inne inicjatywy nie wymagające m.in. prac budowlanych.

Zgłaszanie projektów odbywa się w wersji papierowej na formularzu, którego wzór (podobnie jak inne dokumenty) znajdziecie na stronie http://botg.tarnowskiegory.pl/ poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu . Do zgłoszenia projektu potrzebna jest lista z podpisami 25 mieszkańców miasta popierających projekt. Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 1 zadanie.

Zgłaszane projekty zadań, muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego.

Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadzi Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry powołany przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Zespół opracuje i przedstawi zweryfikowaną listę zadań zaproponowanych do realizacji przez Wnioskodawców.

Głosowanie na propozycje projektów zadań w ramach BOTG odbędzie się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://botg.tarnowskiegory.pl/glosowanie/oddaj-glos albo w formie papierowej. Jednocześnie wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować.


Harmonogram działań :

01.09.2022 – 16.09.2022 – składanie wniosków

19.09.2022 – 30.09.2022 – weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania

1.10.2022 – 21.10.2022 – procedura odwoławcza

24.10.2022 – 4.11.2022 – głosowanie

Do 18.11.2022 – ogłoszenie wyników głosowania

 

Galeria

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.