Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

BOTG 2023: 15 pozytywnie zweryfikowanych projektów

Drukuj stronę
Drukuj

Spośród 21 złożonych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry sześć nie przeszło weryfikacji merytorycznej. To oznacza, że wszystkie pozostałe powinny trafić do głosowania. Potrwa ono od 24 października do 4 listopada.

Infografika: U góry tekst - Budżet obywatelski miasta Tarnowskie Góry 2023. 15 zweryfikowanych projektów. Poniżej szkic kamienic wzdłuż rynku i dłoń wkładająca kartę z głosem w dach jednej z kamienic. Z prawej strony herb miasta i logo I love TG.

Wśród pozytywnie zweryfikowanych projektów znalazły się m.in. pomysły na zorganizowanie koncertów Opery, budowę stref aktywności, skoczni do skoku w dal, instalację nawadniania boisk, zakup defibrylatorów, organizację biblioteki na świeżym powietrzu, sadzenie kwiatów i pomysły na promocję miasta.

Sześć odrzuconych projektów nie spełniało wymogów merytorycznych, bo przewidywało np. coś, co już istnieje (aplikacja służąca zgłaszaniu awarii, problemów), nie spełniało podstawowego w BOTG warunku ogólnodostępności (zakup quada dla straży pożarnej), było niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (parking ażurowy w Strzybnicy) lub zakładane koszty przewyższały przewidywane na jedno zadanie kwoty.

Wszystkie szczegóły zawarte są w załącznikach poniżej.

Więcej o Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry tutaj.


Od jutra (tj. 1 października) przez 7 dni wnioskodawcy autorzy projektów mają czas na zwrócenie się o ponowną weryfikację projektu. Warunkiem jest odpowiednie uzasadnienie wszczęcia takiej procedury.

Przypominamy: w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry na rok 2023 do rozdysponowania jest 600 tys. zł.

Cała ta kwota przeznaczona będzie na pulę ogólnomiejską, bo miasto nie jest w tym roku (w odróżnieniu od roku poprzedniego) podzielone na grupy dzielnic.

Koszt pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 50 tys. Zgłoszone do BOTG projekty mogą być „twarde” czyli inwestycyjne lub „miękkie” np. imprezy, warsztaty i inne inicjatywy nie wymagające m.in. prac budowlanych.

Zgłaszanie projektów zakończyło się 16 września w wersji papierowej na formularzu. Do zgłoszenia projektu potrzeba było dołączyć listę z podpisami 25 mieszkańców miasta popierających projekt. Jeden wnioskodawca mógł zgłosić maksymalnie 1 zadanie.

Zgłaszane projekty zadań muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego.

Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadził Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry powołany przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

Głosowanie na propozycje projektów zadań w ramach BOTG odbędzie się w terminie 24.10 – 4.11.2022 roku z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://botg.tarnowskiegory.pl/glosowanie/oddaj-glos albo w formie papierowej. Jednocześnie wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować.

Harmonogram działań budżetu obywatelskiego wygląda następująco:

  • 1.09.2022 – 16.09.2022 – składanie wniosków
  • 19.09.2022 – 30.09.2022 – weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania
  • 1.10.2022 – 21.10.2022 – procedura odwoławcza
  • 24.10.2022 – 4.11.2022 – głosowanie
  • Do 18.11.2022 – ogłoszenie wyników głosowania

 

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.