Projekt Czysty Luft w Tarnowskich Górach do realizacji!

Ponad 28 mln zł trafi do 12 gmin w województwie śląskim w ramach działania „Czyste Powietrze”. Projekt „Czysty LUFT w Tarnowskich Górach” otrzymał dofinansowanie Marszałka Województwa w wysokości prawie 2,4 mln zł. To pozwoli na wymianę w mieście kolejnych 114 sztuk nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne.