Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Konkurs 2022: Prowadzenie świetlicy dla dzieci

Drukuj stronę
Drukuj

Burmistrz Tarnowskich Gór ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem”.

Infografika: u góry logo I love TG i herb miasta. Poniżej tekst: Prowadzenie placówki wsparcia dla dzieci, konkurs 2022. Szare tło, z prawej strony trzymające się życzliwie dłonie.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Tarnowskie Góry w roku 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegające na prowadzeniu w imieniu Gminy placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem w dzielnicy Centrum dla 30 uczestników.

Zakres zadania obejmuje prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem w dzielnicy Centrum dla 30 uczestników, przez 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych w wymiarze czasowym, co najmniej 4 godzin dziennie, pod opieką wykwalifikowanej kadry, w pomieszczeniach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom.

Zadanie realizowane ma zostać w okresie od 03.01.2022r. do 30.06.2022r. oraz od 01.09.2022r. do 31.12.2022r.

Na zadanie w 2022 roku przeznacza się 110 tysięcy złotych czyli o 40 tysięcy więcej niż w roku bieżącym.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 20 grudnia 2021r. do godziny 17.00 roku oferty zgodnej ze wzorem, określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Sienkiewicza 2 w  zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs – „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”

Na kopercie umieścić napis: NIE OTWIERAĆ


Wszystkie dokumenty i szczegóły znajdziecie poniżej w załącznikach.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.