Tarnowskie Góry na kole. Czekamy na Wasze zdjęcia! – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Tarnowskie Góry na kole. Czekamy na Wasze zdjęcia!

Drukuj stronę
Drukuj

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Muzeum w Tarnowskich Górach i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej organizują wystawę fotografii pod tytułem „Tarnogórskie Góry na kole. Od 1886…”. Jeśli macie rowerowe zdjęcia z Tarnowskimi Górami w tle – wyślijcie je nam!

Do udziału w wystawie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pochwalić się zdjęciami z domowych albumów. Czy będzie to pradziadek z sumiastymi wąsami pozujący przy swoim rowerze, z powagą i skupieniem patrzący w obiektyw aparatu czy trzyletni brzdąc w rowerowym foteliku, Tour de Pologne czy piknik rowerowy albo Masa Krytyczna… Razem pokażmy 135-letnią rowerową historię naszego miasta!

Najciekawsze zdjęcia ze zbiorów archiwum miasta, Muzeum w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenia oraz kolekcji prywatnych pokażemy w holu Tarnogórskiego Centrum Kultury. Otwarcie wystawy zaplanowano na 16 września br.

Jak wysłać zdjęcie?

Zeskanuj zdjęcie z dużą rozdzielczością i zapisz w formacie jpg podając w nazwie swoje imię i nazwisko oraz numer zdjęcia np. jankowalski01.jpg

Wejdź na stronę https://www.transfernow.net/pl/ i postępuj zgodnie z instrukcją:

   • Kliknij „START” – logowanie czy rejestracja nie są wymagane;
   • Załącz wcześniej przygotowany plik;
   • Wpisz adres mailowy urzędu: a.kopia@tarnowskiegory.pl 
   • Wpisz swój adres mailowy;
   • W temacie wpisz: „wystawa”;
   • W treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz koniecznie: Oświadczam, że jestem właścicielem/autorem załączonej fotografii i wyrażam zgodę na jej bezpłatne wykorzystanie w wystawie „Tarnowskie Góry na kole. Od 1886…” oraz na jej upowszechnianie w mediach i publikacjach dla celów promocyjnych wystawy;
   • Podaj rok i miejsce zrobienia fotografii;
   • Zapoznaj się z informacją RODO (poniżej);
   • Wyślij.

   Nieprzekraczalny termin nadsyłania zdjęć mija 1 września 2021 r.

   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewykorzystania nadesłanych materiałów bez podawania przyczyny.

   W razie pytań skontaktuj się z nami mailowo a.kopia@tarnowskiegory.pl podając w temacie „wystawa”.

 


Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  (art. 14 ust. 1 i ust. 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny: 32 393 36 10.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim z którym można się skontaktować mailowo: iod@um.tgory.pl , telefonicznie: 32 393 37 56 lub pisemnie kierując pismo na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wystawy fotograficznej pn.: „Tarnowskie Góry na kole. Od 1886…”. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom za wyjątkiem organów i podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym zrealizowano zamówienie lub przez okres 10 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym wygasły roszczenia do umowy.
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 9. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, adres firmy, NIP, REGON, KRS, nr konta bankowego, nr telefonu, pesel) pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych lub zostaną zebrane w toku postępowania. Ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ewentualnego udzielenia zamówienia/zawarcia umowy.
 10. Decyzje podejmowane wobec przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.