Spotkanie z przedsiębiorcami: dalsze plany na wykorzystanie funduszy UE – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Spotkanie z przedsiębiorcami: dalsze plany na wykorzystanie funduszy UE

Drukuj stronę
Drukuj

45 projektów na łączną kwotę 204,4 mln zł to bilans gminnych inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w latach 2015 – 2021. Kwota 163,6 mln zł to pozyskane na te przedsięwzięcia dofinansowanie. O środkach UE oraz możliwościach dla przedsiębiorców i miasta związanych z ich pozyskiwaniem rozmawiano podczas kolejnego spotkania zastępcy burmistrza ds. gospodarczych Piotra Skrabaczewskiego z przedsiębiorcami. Wydarzenie zorganizowała tarnogórska Izba Przemysłowo – Handlowa.

Widok na Rynek z lotu ptaka

Wśród miejskich projektów inwestycyjnych obejmujących unijne dofinansowanie znalazły się:

 • termomodernizacja 14 szkól i przedszkoli na kwotę ponad 30 mln zł 
 • budowa infrastruktury rowerowej – 57 mln zł
 • Odnawialne Źródła Energii – 21 mln zł
 • budowa i remont dróg – 20 mln zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 17 mln zł
 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych – 10 mln zł
 • rewitalizacja – 9 mln zł 
 • Tempo inwestycji nie maleje, choć ciągle dużo jest do zrobienia. W ramach przygotowywanej strategii rozwoju miasta do roku 2030 zaplanujemy wszystkie te działania z udziałem środków zewnętrznych – unijnych i nie tylko mamy bowiem także rządowe fundusze – mówił Piotr Skrabaczewski.  

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 i Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Śląskiego 2030 to na razie wstępne projekty programów. Zawarte w nich cele mówił Jarosław Wasążnik, kierownik Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych. 

Owe cele to:

Inteligentne Śląskie – środki dedykowane w dużej mierze sektorowi MŚP ale nie tylko, na badania, zwiększenie innowacyjności i rozwój dla przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury biznesowej, rozwój przedsiębiorczości, obsługę inwestorów, rozwój turystyki miejskiej, przemysłowej, ekoturystyki.

Ekologiczne Śląskie – pieniądze na dostosowanie do zmian klimatu, poprawę jakości środowiska, efektywność energetyczną, niskoemisyjność, termomodernizację budynków użyteczności publicznej (jako gmina pójdziemy w kierunku budynków komunalnych), a także środki na wsparcie OZE, dalszą modernizację infrastruktury kanalizacyjnej (środki skierowane do małych miast), gospodarkę odpadami (cel to ograniczyć strumień odpadów, by obniżyć koszty dla mieszkańców), rekultywację terenów zdegradowanych, ochronę bioróżnorodności (środki na zwiększenie zieleni w mięście, rewaloryzacja parków miejskich), rozwój regionalnych tras rowerowych.  

Mobilne Śląskie – w tej materii przewiduje się dotacje na transport, drogi, kolej (drogi lokalne w będą mogły być z powyższych środków budowane w bardzo ograniczonym zakresie – np. drogi do terenów inwestycyjnych. 

Społeczne Śląskie – dofinansowanie na szkolenia, szkolnictwo zawodowe, poprawę dostępu do zatrudnienia, środki na zakładanie działaności gospodarczej.  

 • Śląskie dla mieszkańca – opieka dla osób w wieku podeszłym, rozwój mieszkalnictwa chronionego, ochrona dziedzictwa kulturowego.
 • Śląskie bliżej mieszkańca – działania miejskie, rewitalizacja.
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – pomoc dla firm i pracowników z branży górniczej i okołogórniczej, dywersyfikacja działaności, promocja przedsiębiorczości. 

Aktualnie jako gmina przygotowujemy się do opracowania 3 dokumentów, które pozwolą sięgać po unijne fundusze: Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, Strategii Rozwoju Miasta i Gminnego Programu Rewitalizacji . 

– Dokumenty te wyznaczą nam cele działania, a by je opracować będziemy badać preferencje mieszkańców – mówi Piotr Skrabaczewski. – Na co nastawiamy się w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych?  Chcemy budować drogi, ulepszać komunikację między dzielnicami, nadal budować kanalizację – położymy większy nacisk na tę deszczową i zbiorniki retencyjne. Będziemy dalej działać w materii ograniczania niskiej emisji, chodzi nam o podłączenie naszych budynków komunalnych do CO – wytypowaliśmy kilkadziesiąt obiektów. Chcemy także położyć nacisk na tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, mamy już niemal gotowe projekty na obszary: pod Halą Targową, Plac Wolności oraz Plac TPD. Planujemy też ruszyć z projektami związanymi z turystyką, bowiem tworzymy Lokalną Organizację Turystyczną – narzędzie, które połączy samorząd i przedsiębiorców. Środki UE dla miast przełożą się także na zlecenia dla przedsiębiorców, będziemy też szukać terenów na działalność przemysłową – dodaje.   

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.