Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

PONE. Uwaga: nowe zasady udzielania dotacji!

Drukuj stronę
Drukuj

W nowym roku od dotację w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) na lata 2021-2025 mogą ubiegać się jedynie właściciele domów jednordzinnych , którzy chcą wymienić stare piece na węgiel. W pierwszej kolejności wymieniane będą kotły wyprodukowane w 2006 roku i wcześniej oraz piece bez tabliczki znamionowej (w tym tzw. “kachloki”). Maksymalna kwota dotacji to 6 tysięcy złotych. Dopłaty obejmują teraz tylko wymianę pieców, a nie – jak do tej pory – ocieplenie budynków.

Program Ograniczania Niskiej Emisji 2021 - 2025 - infografika

5 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe zasady (Regulamin) udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry, przyjęte Uchwałą Nr XXIX/320/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 r. Ponadto, Rada Miejska w Tarnowskich Górach przyjęła do realizacji „Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Tarnowskie Góry na lata 2021-2025”, w ramach którego mieszkańcy mogą skorzystać z powyższego dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Nabór wniosków prowadzony jest nadal w trybie ciągłym, a wszystkie wnioski złożone dotychczas, które nie zostały rozpatrzone a spełniają wymagania nowego Regulaminu, będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.

 ——————

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania dotacji zamieszczonym poniżej.

Istotne zapisy nowego Regulaminu oraz najważniejsze informacje:

  1. Zmianie ulega dotacja jaką można uzyskać, która wynosić będzie do 50% kosztów kwalifikowanych, wynikających z zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł (do tej pory mogo to być od 7 do 8,4 tys. zł).
  1. Udzielanie dotacji nie obejmuje:

 – ocieplenia budynku,
wymiany pieca gazowego na gazowy.

W przypadku, gdy budynek mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, nie ma możliwości uzyskania dotacji na zakup i montaż kotła na paliwo stałe.

  1. Dotacje udzielane będą na wymianę starego źródła ciepła (tj. źródła ciepła na paliwo stałe) na:

– węzeł cieplny (podłączenie do sieci ciepłowniczej),

– kocioł gazowy,

– pompę ciepła,

– kocioł na biomasę,

– kocioł węglowy.

Przypominamy, że zgodnie w uchwałą antysmogową województwa śląskiego  do 1 stycznia 2022 roku wymianie muszą ulec wszystkie piece węglowe starsze niż 10 lat od daty ich produkcji  – licząc od momentu wejścia w życie uchwały antysmogowej czyli 1 września 2017 roku lub bez tabliczki znamionowej (więcej tu).

  1. Przedmiotem dotacji są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej umowy dotacji. Nie ma możliwości refundacji kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy.
  2. Uzyskanie dotacji jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w budynku zainstalowane jest tylko jedno źródło ciepła.
  3. Dotację może uzyskać osoba fizyczna będąca właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. W przypadku współwłasności budynku do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.
  4. Inwestor dokonuje wyboru Wykonawcy spośród przedsiębiorców, którzy złożyli oferty na wymianę źródła ciepła i zostali przez Operatora wpisani na listę Wykonawców.
  5. Koordynację i nadzór prac związanych z przeprowadzeniem wymiany źródła ciepła pełni wybrany przez Gminę Operator.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i osób udzielających pełnomocnictwa, zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dostępna jest poniżej.


Przypominamy, że do roku 2020 gmina Tarnowskie Góry na PONE czyli Program Ograniczania Niskiej Emisji wydała w sumie 12 mln zł. Przyjęty przez radnych projekt programu na nastepne cztery lata przewiduje przekazanie mieszkańcom w postaci dotacji kolejnych 7,5 mln złotych.

Do tej pory udało się dzięki temu wsparciu wymienić m.in. 1068 pieców, teraz przjedzie pora na kolejnych 1250 “kopciuchów” – po 25o rocznie. Jeśli dodamy do tego wart 20 mln projekt instalacji w gminie ponad tysiąca urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii  Tarnowskie Góry w najbliższym czasie staną się mocno bardzo gminą.


Więcej o polityce antysmogowej miasta Tarnowskie Góry: czytaj tu. 

Wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku poniżej:

 

Galeria

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.