Pierwsze serca na nakrętki już na miejscu!

Spośród 10 serc na nakrętki zamówionych w imieniu Rad Dzielnic przez Tarnowskie Góry Urząd Miasta trzy pierwsze pojawiły się dziś w miejscach swojego przeznaczenia. Serce w Lasowicach zostało przed chwilą zamontowane, w Pniowcu stoi od rana, w Reptach Śląskich natomiast w ciągu kilku godzin napełniło się już w połowie!