Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Inwestujesz? Mamy dla Ciebie tereny!

Drukuj stronę
Drukuj

Inwestujesz? Mamy dla Ciebie 6,5 ha uzbrojonych terenów przy ul. Polnej! Gmina wystawiła na sprzedaż 4 działki w obrębie strefy gospodarczej, która powstała w mieście w ramach unijnego projektu. Działki są w stu procentach przygotowane dla inwestorów, mają dostęp do wody, kanalizacji, ciepła systemowego i zasilania energetycznego.

Teren strefy inwestycyjnej to 6,5 hektara ziemi, położonej przy ulicy Polnej, pomiędzy dawnym Tagorem i Faserem. Nieruchomość dostępna jest drogą – łącznikiem do ulicy Nakielskiej, noszącym nazwę ul. Kazimierza Zachnika. Na uzbrojonym przez gminę terenie wydzielono cztery działki dla przedsiębiorców. W pełni uzbrojone tereny mają powierzchnię odpowiednio: 2,1 ha, 1,8 ha, 0,9 ha i 0,6 ha. Zostały wystawione na sprzedaż w przetargu nieograniczonym pisemnym. Otwarcie ofert nastąpi w dniach 28 – 29 września.

Cena będzie tylko jednym z elementów, jakie gmina będzie brać pod uwagę. W ocenie oferty dodatkowe punkty przyznawać będziemy małym i średnim firmom. W doborze inwestorów będziemy także premiować firmy przyjazne środowisku naturalnemu.

– W kwestii atrakcyjności dla biznesu mamy już pewne sukcesy. W opublikowanym przez Magazyn Forbes w minionym roku rankingu miast Przyjaznych dla Biznesu, w kategorii miast liczących od 50 tys. do 149 tys. mieszkańców, Tarnowskie Góry zajęły pierwsze miejsce na Górnym Śląsku i szóste w Polsce! W Rankingu Rzeczpospolitej badającym skuteczność działań w sferze gospodarczej, Tarnowskie Góry są na 74 pozycji – na sklasyfikowane 864 średniej wielkości gminy – mówi burmistrz Arkadiusz Czech. – Od wielu lat tworzymy przyjazny klimat dla przedsiębiorców i uważnie wsłuchujemy się w ich potrzeby. 98 procent obszaru miasta objęliśmy planami zagospodarowania przestrzennego. Od lat oferujemy także korzystne zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną – dodaje.  

W grudniu 2019 roku gmina zawarła umowę o współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Postanowienia umowy wspierają miasto w pozyskiwaniu nowych inwestycji mających wpływ na jego rozwój. Warunkiem otrzymania przez inwestora wsparcia KSSE jest spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych. Minimalna wartość wspieranej inwestycji dla dużych przedsiębiorstw w Tarnowskich Górach wynosi 10 mln zł, dla średnich – 2 mln, małych – 1,5 mln, dla mikro – 200 tys zł. Pułap ten jest korzystniejszy niż w większości innych miast. Punktowane są: branże zgodne z polityką rozwojową kraju, poziom przychodów z eksportu, przynależność do krajowego klastra kluczowego, prowadzenie działalności badawczo rozwojowej, tworzenie wyspecjalizowanych miejsc prac, oferowanie stabilnego zatrudnienia, prowadzenie działalności o negatywnym wpływie na środowisko, wspieranie uczniów i studentów w zdobywaniu wykształcenia, pozapłacowe benefity dla pracowników. Wsparcie przeznaczone jest dla nowych inwestycji – nowych przedsiębiorstw, produktów, firm zwiększających zdolności produkcyjne, dywersyfikujących produkcję, dokonujących zmiany procesu produkcyjnego, nie obejmuje handlu, usług gastronomicznych oraz działalności deweloperskiej. Wsparty przedsiębiorca zobowiązany jest przez 3-5 lat utrzymać grunt, budynek, maszyny, inwestycję i zadeklarowane zatrudnienie.

– Warto przypomnieć, że ze wsparciem dla przedsiębiorców pospieszyliśmy również w dobie pandemii. Zawiesiliśmy pobór opłat za wynajem i dzierżawę miejskich lokali użytkowych oraz wprowadziliśmy możliwość zwolnienia przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 z czynszu nawet do 100 %. Każdy wnioskodawca liczyć może na umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności publicznoprawnych. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które zdecydowały się na wsparcie dla biznesu w dobie pandemii w tak szerokim zakresie – podkreśla burmistrz. 

Tereny inwestycyjne promowane będą wkrótce na 10 billboardach zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie województwa śląskiego. Tablice reklamowe (w sumie będzie ich 10) staną przy DK 11, DK 78 (w promieniu 25 km od Tarnowskich Gór), przy DK 78 w promieniu do 25 km od lotniska Katowice – Pyrzowice, a także przy autostradach A1 i A4 na terenie województwa śląskiego. Billboardy pojawią się również w Tarnowskich Górach, w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach i Zabrzu (w granicach administracyjnych miast przy drogach wylotowych). 

W ramach kampanii przygotowywane są także m.in. foldery zawierające szczegółową ofertę naszych terenów inwestycyjnych w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. 

Na budowę strefy dla inwestorów gmina pozyskała środki UE. Jego całkowita wartość to 14,3 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi 9,5 mln zł. Projekt obejmował budowę drogi wewnętrznej, wycinkę drzew i krzewów, budowę sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP, działanie: 1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, poddziałanie: 1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

Szacujemy, że dzięki powstałym w strefie firmom uda się utworzyć od 250 do 500 nowych miejsc pracy.

– Ufam, że ta szeroka gama naszych działań skierowanych do przedsiębiorców oraz niepowtarzalny klimat naszego miasta zachęcą Państwa do inwestowania w Tarnowskich Górach! Bo… #najlepiejwtg – zaznaca Arkadiusz Czech. 

Link do ogłoszenia – BIP.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.