10 tys. zł na wąskotorówkę

Zadanie publiczne w zakresie turystykii krajoznawstwa nosi nazwę „Rewitalizacja Górnośląskich Kolei Wąskotorowych”.