Strzelecka i Stalmacha: początek prac budowlanych

Dziś (23.06) zaczęły się prace budowlane w ramach dalszej przebudowy ul. Strzeleckiej i Stalmacha. Zakres prac obejmować będzie m.in. wymianę nawierzchni chodników na granitową wzdłuż ul. Strzeleckiej oraz Stalmacha w kierunku ul. Tylnej, wykonanie miejsc postojowych, remont oraz przebudowę nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego.