COVID-19: ulgi dla przedsiębiorców

Przypominamy, że Rada Miejska w Tarnowskich Górach mając na uwadze przeciwdziałanie oraz zapobieganie skutkom spowodowanym koronawirusem, podjęła dwie uchwały umożliwiające skorzystanie z ulg w podatku od nieruchomości.