Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Stypendia szkolne: informacja dla beneficjentów

Drukuj stronę
Drukuj

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego informuje o obowiązku rozliczenia przyznanych stypendiów szkolnych w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca bieżącego roku.

W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy beneficjentów pobierających stypendia szkolne  o składanie dokumentów potwierdzających dokonane zakupy i opłaty na cele edukacyjne w zamkniętej, zaadresowanej na WYDZIAŁ EDUKACJI, SPORTU I ZDROWIA URZĘDU MIEJSKIEGO W TARNOWSKICH GÓRACH kopercie i wrzucenie jej do urny znajdującej się przed wejściem głównym budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 lub przy ulicy Rynek 4 lub wysłanie pocztą.

Przypominamy, że podstawą do refundacji poniesionych kosztów jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur i rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia – jeśli sam złożył wniosek) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę lub inną placówkę  dot. zajęć organizowanych za ich pośrednictwem.

Faktury, rachunki, zaświadczenia itp. dokumenty muszą być opisane przez wnioskodawcę według poniższego wzoru : „Drugostronnie wymienione artykuły/usługi zostały zakupione dla wyrównywania szans edukacyjnych dla ucznia/uczennicy (imię i nazwisko ucznia)……………Nazwa szkoły ……………… za przyznane stypendium w kwocie ………….. zł.

 Numer Decyzji …..”.  Data i podpis wnioskodawcy.                   

Do dokumentów należy dołączyć kserokopię przyznanej decyzji.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 39 33 644.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.