Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Edukacja zdalna w dobie koronawirusa. Gmina kupiła laptopy

Drukuj stronę
Drukuj

Pracują w oparciu o dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, a także przy użyciu powszechnych komunikatorów takich jak WhatsApp czy Messenger. Wysyłają uczniom zadania, filmy, bajki, zekranizowane lektury, słuchowiska i materiały z e-podręczników. Używają własnych pomysłów i inwencji twórczej, tak by urozmaicić lekcje. Od ponad miesiąca nauczyciele tarnogórskich szkół, z uwagi na epidemię koronawirusa, prowadzą nauczanie zdalne.

– Dyrektorzy szkół na bieżąco raportują nam, jak prowadzone są lekcje w szkołach. Z ich relacji wiemy, że nauczanie zdalne przebiega bez większych trudności. Główne problemy, jakie występują, dotyczą zaopatrzenia sprzętowego uczniów lub braku dostępu niektórych rodzin do internetu. Na szczęście są to przypadki sporadyczne – wyjaśnia Jolanta Tuszyńska, zastępca burmistrza miasta ds. społecznych. – Wychodząc naprzeciw tym postulatom gmina zakupiła 40 laptopów, które służyć będą najbardziej potrzebującym uczniom do nauki. Ten wart prawie 100 tys. zł sprzęt został już rozdysponowany po szkołach w czwartek i piątek. Koszt zakupu zostanie nam zrefundowany z unijnego programu „Zdalna Szkoła” – dodaje. 

W Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika nauczyciele pracują głównie w oparciu o dziennik elektroniczny. Dodatkowo wykorzystują platformy edukacyjne typu WSiP, GWO, Nowa Era, filmy edukacyjne umieszczone w sieci oraz e-podręczniki. 

– Pracujemy też na programach w ramach pakietu office 365 dla szkół, nauczycieli i uczniów – informuje Krzysztof Siwiec, dyrektor szkoły. 

Agnieszka Masłowska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tarnowskich Górach informuje, że proces zdalnego nauczanie przebiega bez zastrzeżeń. Nauczaniem na odległość objęte są wszystkie zajęcia lekcyjne wynikające z ramowego planu nauczania dla przedmiotów, dla których została określona podstawa programowa. 

– Oficjalnymi narzędziami komunikacyjnymi z uczniami i rodzicami są e-dziennik oraz komunikacja mailowa. Za pomocą dziennika wysyłane są też załączniki, pliki tekstowe, zdjęcia – raportuje dyrektor. 

W Szkole Podstawowej nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich zdalne nauczanie w klasach 1-8 odbywa się z użyciem dziennika elektronicznego, e-maili, komunikatorów typu WhatsApp,  Messenger. Część nauczycieli korzysta z platform typu: Zoom, Classroom, Quizlet.

– Nauczyciele dodatkowo udostępniają filmy instruktażowe na Youtube, strony z programami edukacyjnymi  oraz linki do bezpłatnych platform – mówi zastępca dyrektora placówki Ewa Klimczak.  

Podobne metody nauczania stosują także nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. 

– Do zadań dołączane są linki do filmów z objaśnieniami danego zagadnienia. Udostępniamy też własne nagrania lekcji, czy materiały opracowane przez nauczycieli w aplikacjach edukacyjnych takich jak Quizizz, Quizlet, Flashcards. Zadania rozwiązane przez uczniów są przesyłane nauczycielom przez pocztę e-mail lub komunikatory społeczne – melduje dyrektor Gabriela Lebek.

Andrzej Sosna – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 podkreśla, że nauczyciele cały czas doszkalają się z metod i form pracy zdalnej oraz wykorzystują internet i własną inwencję. Do prowadzenia lekcji używa się dziennika elektronicznego Vulcan, połączonego z nim Microsoftu 365, platformy e-podręczniki i platformy cisco webex. W ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty większość dzieci uczestniczyła w próbnym egzaminie on -line. 

– Jedyną bolączką szkoły jest fakt, że część uczniów nie ma odpowiedniego sprzętu do korzystania z zajęć – mówi dyrektor. 

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 10 odbywa się poprzez dziennik elektroniczny oraz – w szczególnych wypadkach – bezpośrednio na pocztę elektroniczną. 

– Na bieżąco realizowana jest podstawa programowa. Największymi problemami w komunikacji z uczniami są okresowe trudności z logowaniem na portal obsługujący e-dziennik oraz słaba jakość sprzętu i łącz internetowych będących w posiadaniu rodzin – mówi dyrektor Zbigniew Sauer. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 Jolanta Lukawska  także zaznacza, że w kwestii zdalnego nauczania występują problemy z dostępem do internetu, ze spowolnieniem internetu oraz ze sprzętem komputerowym. 

– Bywa, że brakuje komputera w domu lub do dyspozycji jest tylko jeden komputer na kilku użytkowników. Inne problemy to nieodpowiednie oprogramowanie i brak systemów antywirusowych – opowiada. – Na szczęście tylko nieliczni uczniowie logują się niesystematycznie i z opóźnieniem przesyłają prace – tłumacząc się trudnościami technicznymi. Nauczyciele na bieżąco monitorują sprawę i są w stałym kontakcie z rodzicami – dodaje.

W Szkole Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Tarnowskich Górach do pracy zdalnej wykorzystuje się dziennik elektroniczny oraz emaile, które służą do przesyłania uczniom materiałów do samodzielnej pracy w domu. Są to m.in. pliki tekstowe, linki do stron internetowych oraz filmy edukacyjne. Od miesiąca nauczyciele wprowadzają nowy materiał, zadają prace z nim związane, które oceniają zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami.

– Prace przesyłane są w godzinach lekcji według planu zajęć, to materiał do realizacji w czasie 45 minut. Nie przesadzamy z jego ilością – mówi dyrektor Marcin Rytczak. – Uczniowie objęci kształceniem specjalnym mają dostosowane treści, formy i metody pracy w stosunku do swoich możliwości, z uwzględnianiem ich deficytów, chodzi o dostosowaną ilość materiału, formę graficzną kart pracy, poziom trudności zadań – dodaje.

W Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji poszczególnych klas, w dogodnych dla uczniów godzinach.

W przypadku edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele wykorzystują nagrania edukacyjne, układanki, gry i filmiki ze stron internetowych, zarówno tych proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak również innych darmowych, dostępnych dla uczniów. Są to np. e-podręczniki.pl (strona MEN), PisuPisu.pl, matzoo.pl, youtube, pinterst.com i inne. 

– Rodzice wysyłają do nauczycieli  informacje zwrotne: nagrania z filmikami przygotowanymi przez uczniów, zdjęcia prac plastycznych, technicznych, wykonanych ćwiczeń w zeszytach ćwiczeń, zdjęcia zeszytów przedmiotowych z zadaniami, kaligrafią, rysunkami dzieci. Najczęściej otrzymują je  poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym, aplikację WhatsApp, Messenger lub pocztę założoną na potrzeby nauczania zdalnego. Nauczyciele systematycznie oceniają prace uczniów, informując o wynikach rodziców – mówi dyrektor Wiesława Wrona. – Rodzice wysyłają informacje w czasie dla siebie i dla uczniów wygodnym. Dzieci mogą również pracować
w czasie dla siebie najbardziej optymalnym, dostosowanym do całej Rodziny i własnych potrzeb – zaznacza.

Starsi uczniowie odbierają zadania od nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej na e–dzienniku. Również tą drogą otrzymują informacje zwrotne o uzyskanych ocenach. 

– Nauczyciele WF stworzyli kanał na platformie YouTube, w którym prezentują różne możliwości ćwiczeń do wykonania w domu. Materiał opracowali  samodzielnie,  a prezentacji dokonują nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły lub współpracujący ze szkołą zawodnicy MKS Skarbek i UKS Dwójka – zaznacza dyrektor. 

Nauczyciele w swojej pracy korzystają z prezentacji multimedialnych, słuchowisk radiowych, e-podręczników, lekcji na YouTubie, ekranizacji lektur szkolnych, komunikatora ZOOM, wysyłają młodzieży linki do bajek i legend w ramach cyklu: „Czytanie przed spaniem. Cała Polska czyta dzieciom”.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Królowej Jadwigi także korzysta z dziennika elektronicznego, za pomocą którego przesyła treści lekcji i zadania uczniom. W użyciu są tu także aplikacje: Classdojo, Learningapps, Quizlet, Eduelo, e-podręczników i kanałów informacyjnych na You Tube. 

– Nauczyciele ustalają indywidualnie z rodzicami i ustalają optymalny sposób pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach, by mogli oni pracować w najdogodniejszym dla siebie czasie. Do dyspozycji on-line są także: pedagog i psycholog – mówi Ewa Ziemba, dyrektor szkoły.

Monika Dolnicka – Selary, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 mówi, że nauczyciele placówki są w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami.

– Rejestrują potwierdzenie realizacji zadanych uczniom prac za pomocą maili, testów i przesyłanych zdjęć. Pracują w oparciu o dziennik elektroniczny szkoły – informuje. – Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają dostosowane treści, metody i formy pracy do swoich możliwości psychofizycznych – zaznacza.  

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.