Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Konkurs: zadanie priorytetowe w roku 2020

Drukuj stronę
Drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2020 oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert.

Tegoroczny, otwarty konkurs ofert dotyczy na realizacji zadania publicznego z zakresu  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.  „#ZieloneTG – walka miasta z ociepleniem klimatu –  jak ograniczyć emisje CO 2, inne zanieczyszczenia i zużycie plastiku”.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotów na powierzenie  realizacji zadania z zakresu  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Celem zadania jest uświadomienie mieszkańcom ich roli w dbaniu o środowisko oraz motywowanie do aktywności na rzecz jego ochrony i kształtowania właściwych postaw ekologicznych poprzez edukację w zakresie ochrony powietrza i monitoringu powietrza, gospodarowania odpadami  oraz propagowanie stylu życia zgodnego z zasadami ekorozwoju.

Zadanie może być realizowane na terenie miasta Tarnowskie Góry  na rzecz mieszkańców miasta,  między innymi poprzez:

  • popularyzowanie zagadnień dotyczących ochrony środowiska poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji lub seminariów z uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony powietrza i niskiej emisji,
  • opracowanie i wydanie materiałów wydawniczych, popularyzujących wiedzę ekologiczną, ochronę przyrody i ochronę powietrza,
  • organizowanie konkursów, wystaw, festiwali upowszechniających wiedzę i postawy ekologiczne oraz estetykę miasta, z uwzględnieniem roli zieleni w mieście i jej wpływu na stan powietrza ,
  • organizowanie wyjazdów, zajęć terenowych promujących ekologiczny styl życia,
  • edukację ekologiczną w zakresie ochrony biologicznej, ekologii i znaczenia owadów np. budowa domków dla owadów lub uli dla pszczół.

Zadanie realizowane jest w ramach „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2020” jako forma priorytetowa zadania publicznego. Na ten cel – podobnie jak przed rokiem – przeznaczonych jest 30 tys. zł.

W załączniku poniżej wzór oferty konkursowej.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.