Trudny ale rozwojowy budżet miasta – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Trudny ale rozwojowy budżet miasta

Drukuj stronę
Drukuj

Pierwsze czytanie budżetu na rok 2020 odbyło się dziś podczas sesji Rady Miejskiej. Przyszłoroczny budżet będzie o ponad 30 mln zł wyższy od tegorocznego – między innymi z powodu zwiększenia dotacji w ramach programu 500+ (wprowadzenie przez rząd dofinansowania na pierwsze dziecko). Na inwestycje miasto zamierza wydać ponad 51 mln zł!

Zwitek banknotów 100 pln

– Jak w przypadku większości samorządów nasz budżet jest deficytowy – planowane wydatki są większe od dochodów, a wydatki przekraczające dochody są przeznaczane na miejskie inwestycje, w tym te, na które pozyskano środki Unii Europejskiej – mówi Mariusz Konopka, skarbnik miasta. 

Dochody budżetu na rok przyszły zaplanowano na poziomie 345 640 722 zł. Wydatki budżetu wynieść mają 356 772 297 zł.

– Dochody w roku 2020 są mniejsze od oczekiwanych. Przypomnijmy – gmina otrzymuje 38,08% z podatku PIT płaconego przez mieszkańców. Z uwagi na wprowadzone przez rząd zwolnienie od podatku osób poniżej 26 roku życia, zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz obniżenie pierwszej stawki podatkowej PIT z 18 do 17% do budżetu miasta wpłynie około 10 mln zł mniej niż w roku minionym – mówi Mariusz Konopka, skarbnik miasta, dodając, że to problem, który dotknął wszystkie polskie gminy i powiaty. – Sfinansowanie deficytu zaplanowano z kredytu, który miasto ma zamiar zaciągnąć w 2020 roku – dodaje.   

Najwyższy udział w przyszłorocznych dochodach mają dotacje (32,10%), udziały w PIT i CIT (24,02%), subwencje (13,51%), podatki (13,46%), wpływy z mienia (9,57%), opłaty (5,02%) oraz pozostałe dochody (2,32%).

W części wydatkowej najwyższy odsetek zajmuje pomoc społeczna i rodzina (28,62% – ponad 102 mln zł), drugie miejsce – edukacja (27,07% – 96 593 526 zł). Jak co roku gmina dołoży do edukacji potężną kwotę, bowiem subwencja, która wpłynie do gminy, szacowana jest na 46 287 284 zł. Oznacza to, że z budżetu miasta na edukację wysupłać trzeba będzie ponad 50 mln zł!

Wydatki majątkowe i inwestycyjne zaplanowano na kwotę 51 097 498 zł, co stanowi 14,29 % ogółu wydatków. Znajdziemy wśród nich: ponad 7 mln zł na rozbudowę centrum przesiadkowego wraz z budową dróg rowerowych (wartość całego rozłożonego do 2023 roku zadania to 53 mln zł), 6 686 950 zł na trwający już remont budynków komunalnych w Sowicach, ponad 6 mln zł na uzbrojenie terenów poprzemysłowych przy ul. Polnej oraz prawie 6 mln zł na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii. Na udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych gmina przeznaczy blisko 1,3 mln zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi – 1 mln zł, zagospodarowanie terenu po Tarmilo – 1 350 000 zł, prawie 1,4 mln zł na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych przy ulicach: Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza i Wyspiańskiego. 

Na nadchodzący rok przewidziano również m.in. rozbudowę układu drogowego ulic Strzeleckiej i Stalmacha – 1,7 mln zł, rozbudowę układu drogowego rejonie ulic Górniczej, Bondkowskiego, Zamkowej, Nowaka i Gliwickiej (w ramach rewitalizacji starówki) – 2,6 mln zł, III etap rozbudowy ul. Towarowej – 2 mln zł. 

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.