Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry

Drukuj stronę
Drukuj

Od 01.05.2019 r. Gmina Tarnowskie Góry realizuje projekt pn. Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs).

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w 12 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły.

Grupą docelową stanowią 1867 uczniów oraz 288 nauczycieli odpowiednio uczących się i pracujących w szkołach podstawowych Gminy Tarnowskie Góry.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację: zajęć wyrównawczych, rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań oraz pozaszkolnych, specjalistycznych, doradztwa edukacyjnego

-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu

– podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli -wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych

Planowane efekty po zakończeniu realizacji projektu to nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji i kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia w 12 szkołach podstawowych Gminy Tarnowskie Góry.

Projekt jest realizowany od 01.05.2019 r. do 30.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 653 012,31 zł, w tym dofinansowanie 2 387 711,08 zł (wkład funduszy europejskich: 2 255 060,46 zł, wkład budżetu państwa: 132 650,62 zł), wkład własny Gminy Tarnowskie Góry: 265 301,23 zł.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.