Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – IV Faza – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – IV Faza

Drukuj stronę
Drukuj

Beneficjent

Gmina Tarnowskie Góry.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

  1. specjalny adres e-mail POIS@mr.gov.pl lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Cel projektu

Celem Projektu jest dostosowanie stopnia skanalizowania Aglomeracji Tarnowskie Góry do wymagań Dyrektywy 91/271/EWG (dyrektywy ściekowej) oraz do wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800) uwzględniającego wymagania określone w art. 5.2 tej Dyrektywy. Ponadto realizacja Projektu umożliwi odbiór ścieków z miejsc nieskanalizowanych i skierowanie ich do oczyszczalni ścieków spełniającej unijne wymagania.

Obszar środowiskowy:

  • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
  • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG.

Obszar społeczno – gospodarczy:

  • zwiększenie obszaru objętego systemem kanalizacji,
  • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych,
  • rozwój mieszkalnictwa na obszarze aglomeracji.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy zostaną podłączeni do sieci w wyniku realizacji projektu: 1 100.

Umowa o dofinansowanie Projektu

W dniu 27 września 2018 roku Gmina Tarnowskie Góry podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0089/17.00 Projektu “Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza”.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 7.042.429,72 PLN (wraz z VAT).
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 3.658.179,47 PLN.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Projekt obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjno – tłocznej i podciśnieniowej na terenie Gminy Tarnowskie Góry w ulicach: Zawiśloka, Rzeczna, Jagodowa, Świerkowa, Poczty Gdańskiej, Edukacji Narodowej, Chemików, Okrężna, Łąkowa, Zakładowa, Szczytowa, Kanałowa, Siwcowa, Westerplatte, Pionierska, Kraszewskiego, Pastuszki, Tołstoja, Liściastej i Dymarskiej.

Zakres rzeczowy Projektu został podzielony na 4 zadania:

Nr   zadania Nazwa zadania  długość sieci

[km]

Przepompownie

[kpl.]

Zadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiśloka 0,28
Zadanie 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pniowiec 7,66 1
Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pastuszki 25 a, b, c 0,11
Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tołstoja, Liściastej i Dymarskiej 0,50 1

Razem: 8,55 km

Informacje dotyczące Projektu:

Zespół ds. Realizacji Projektu
ul. Piastowska 8
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 032 / 76 90 354, 355
e-mail: piu@um.tgory.pl

Dotacja do budowy przyłączy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Sienkiewicza 2
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 032 / 39 33 695

Galeria

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.