Czy w końcu uda się zakończyć impas?

Zakłady Chemiczne funkcjonowały w Tarnowskich Górach przez 45 lat. Już 25 lat trwa likwidacja tego państwowego podmiotu. Od ostatniego apelu Rady Miejskiej w sprawie zakończenia procesu likwidacji niebezpiecznych odpadów, skierowanego maju 2016 roku do rządu i parlamentarzystów, minęło 1000 dni. Impas trwa. – Od tego czasu nie posunęliśmy się do przodu a było zagrożenie, że cofniemy się do stanu z roku 2007 – mówi burmistrz Arkadiusz Czech. – Uczestniczymy w tym procesie nieustannie, mimo że formalnie gmina nie jest jego stroną. To było przedsiębiorstwo państwowe i do państwa należy obowiązek poradzenia sobie z tym problemem – dodaje. Dziś radni miejscy, w ślad za radcami Rady Powiatu, ponowili swój apel w powyższej kwestii.