Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Rozstrzygnięcia konkursu ofert na tworzenie warunków technicznych do utrzymania bezdomnych zwierząt w Tarnowskich Górach

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt na tworzenie warunków technicznych do utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry

Burmistrz Miasta zarządza:
§ 1
Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt w roku 2019 pn. „Tworzenie warunków technicznych do utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry, w tym zapewnienia funkcjonowania infrastruktury niezbędnej do realizacji zadania w tym zakresie”
§ 2
Przyznać dotację w wysokości 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” na realizację zadania pn. „Tworzenie warunków technicznych do utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry, w tym zapewnienia funkcjonowania infrastruktury niezbędnej do realizacji zadania w tym zakresie”
§ 3
Zlecenie realizacji zadań nastąpi na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania zawartej z uwzględnieniem wymogów art. 151 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
§ 4
Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informację o rozstrzygnięciu konkursu.
§ 5
Zobowiązać Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska do przygotowania dokumentacji do zawarcia umowy z wybranym Podmiotem
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.