Porządki z reklamami w mieście – czekamy na uwagi do uchwały! – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Porządki z reklamami w mieście – czekamy na uwagi do uchwały!

Drukuj stronę
Drukuj

Do jutra (13.02.) wyłożony jest do zapoznania się projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uwagi wnosić można do 27 lutego br. Przypomnijmy, w przeprowadzonym przez Urząd Miejski pod koniec 2017 roku badaniu ankietowym dotyczącym tego tematu wzięło udział 816 respondentów. Aż 764 mieszkańców uznało, że przestrzeń miasta wymaga uporządkowania!

Celem planowanych przez gminę uregulowań prawnych jest dążenie do zachowania i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze miasta Tarnowskie Góry poprzez opracowanie zasad prawa miejscowego. Istotna jest również ochrona krajobrazu kulturowego miasta Tarnowskie Góry, a także poprawa jego wizerunku estetycznego poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom degradacji przestrzeni miasta Tarnowskie Góry, w tym szczególnie niekontrolowanej ekspansji reklamy zewnętrznej w krajobrazie miejskim. Uporządkowanie miasta pod kątem estetycznym ma także przynieść wzmocnienie poczucia tożsamości i przynależności użytkowników przestrzeni publicznych miasta Tarnowskie Góry, a także dążenie do ogólnej poprawy jakości życia mieszkańców.

Projekt uchwały precyzuje zasady sytuowania różnych typów reklam w poszczególnych obszarach miasta – począwszy od starówki a skończywszy na obszarach handlowych. Dokument określa m.in.: gdzie i jakie reklamy można umieszczać, jakie mają mieć gabaryty, a także z jakich materiałów mogą być wykonywane.

Uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.)

–  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
–  opatrzone podpisem zaufanym.

Projekt uchwały w załączeniu.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.