Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”

Drukuj stronę
Drukuj

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja mieszkańców
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”

Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.02.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z póżn. zm.) oraz § 66 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
Burmistrz Miasta
zarządza:
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja mieszkańców
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Powołuję Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej” w następującym składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Wojciech Żmudziński – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
2) Z-ca Przewodniczącego Komisji – Aleksandra Maczek – główny specjalista w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
3) Członek Komisji (Sekretarz) – Danuta Bentkowska – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
4) Członek Komisji – Józef Sienicki – przedstawiciel organizacji pozarządowej
5) Członek Komisji – Stefan Kaczmarek – przedstawiciel organizacji pozarządowej
4. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Rynek 4.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
6. Zarządzenie dotyczy realizacji zadań publicznych z budżetu miasta w roku 2019.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.