Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Powstaną tereny dla inwestorów

Drukuj stronę
Drukuj

„Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych” to projekt unijny, który miasto realizować będzie w latach 2019 – 2020. Gmina Tarnowskie Góry podpisała umowę na realizację projektu 15 listopada 2018 r.
Przedsięwzięcie zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni: 54 904,2 metrów kwadratowych, znajdujących się przy ul. Polnej. Całkowita wartość zadania to 14,3 mln zł.

Projekt „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych” zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Tarnowskie Góry o łącznej powierzchni: 54 904,2 metrów kwadratowych (całkowita powierzchnia terenów objętych projektem wynosi 62 398,1 metrów kwadratowych). Inwestycja obejmuje budowę drogi wewnętrznej, wycinkę drzew i krzewów, budowę sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia. W ramach projektu przeprowadzona zostanie ponadto kampania promocyjna zakładająca: kampanię billboardową, foldery informacyjne oraz tablice promocyjne.

Inwestycja ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu przedsiębiorczości i powstania nowych inwestycji w regionie, dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield pod inwestycje. Realizacja planowanych działań wpłynie na wzrost profesjonalizacji usług, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności działających w nich przedsiębiorstw oraz na wzrost rozwoju przedsiębiorczości poprzez wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, przyczyniając się do powstawania nowych i rozwijania istniejących przedsiębiorstw. Inwestycja będzie miała również pozytywny wpływ na zmniejszenie stopy bezrobocia na obszarze powiatu tarnogórskiego, dzięki utworzeniu miejsc pracy, w przedsiębiorstwach lokalizujących swoje siedziby na terenie objętym projektem.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP, działanie: 1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, poddziałanie: 1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 14 388 315,56 zł

Dofinansowanie: 9 497 080,96 zł

Okres realizacji projektu: 2016-12-06 – 2020-12-15

Logotypy od lewej: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.