Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2019

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.01. 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.01. 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm), w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z póżn.zm.) oraz § 66 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
Burmistrz Miasta
zarządza:
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Turystyka i krajoznawstwo w roku 2019”.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Powołuję Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych pn. „Turystyka
i krajoznawstwo w roku 2019” w następującym składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Piotr Korab – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta;
2) Z-ca Przewodniczącego Komisji – Damian Stadler – z-ca naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miast;
3) Członek Komisji (sekretarz) – Aleksandra Maczek – główny specjalista w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta;
4) Członek Komisji – Aleksander König członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
5) Członek Komisji – Grażyna Winszczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
6) Członek Komisji – Władysław Grzesica – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
4. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry, Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
6. Zarządzenie dotyczy realizacji zadań publicznych z budżetu miasta w roku 2019.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.